Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem Beļģijā, ...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicēšanas datums TED:
13/06/2022
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
15/07/2022
Statuss:
Slēgts
Informācija
COMM/AWD/2022/480
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem Beļģijā, Bulgārijā, Francijā, Horvātijā, Itālijā, Polijā, Portugālē, Somijā, Spānijā un Vācijā īstenošana
Nepieciešamais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ar mērķi palielināt jauno žurnālistu informētību, kuri strādā ES plašsaziņas līdzekļu tirgos, par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, un palielināt informētību par Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī par vērtībām, ko tā sniedz. Tas ietvers moduli katrā no iesaistītajām valstīm (Beļģija, Bulgārija, Francija, Horvātija, Itālija, Polija, Portugāle, Somija, Spānija un Vācija), kam seko modulis Briselē vai Strasbūrā ierobežotam skaitam žurnālistu, kas atlasīti starp 1. moduļa dalībniekiem.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana attiecīgajā valstī;• abu moduļu dalībnieku atlase;• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
10
Pamatnolīgums
3,500,000.00 EUR
80500000
Dalības nosacījumi
Pretendentam (vai katram no uzņēmumu grupas dalībniekiem) jābūt reģistrētam attiecīgā profesionālajā reģistrā vai komercreģistrā, izņemot starptautiskas organizācijas.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
13/06/2022 00:00
15/07/2022 17:00
18/07/2022 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Beļģijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Beļģijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 2
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Bulgārijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Bulgārijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 3
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Horvātijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Horvātijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 4
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Somijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Somijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 5
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Francijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Francijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 6
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Vācijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Vācijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 7
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Itālijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Itālijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 8
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Polijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Polijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 9
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Portugālē
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Portugālē, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Daļa 10
Eiropas Parlamenta apmācības programmas jaunajiem Eiropas žurnālistiem īstenošana Spānijā
Nepieciešamais vispārējais pakalpojums ir apmācības programmas par ES jautājumiem organizēšana un īstenošana ne vairāk kā divas reizes gadā ar mērķi palielināt ES darbojošos jauno žurnālistu informētību par Eiropas lietām kopumā un jo īpaši ar Parlamentu saistītiem tematiem. Apmācības mērķis ir veicināt labāku izpratni par to, kā ES darbojas, uzsverot Parlamenta, parlamentārās demokrātijas nozīmi, kā arī vērtības, ko tā sniedz. Šīs apmācības mērķauditorija ir jauni speciālisti, kas darbojas ES dalībvalstīs, kā galvenie informācijas tālākizplatītāji un informēti retranslatori.Apmācības programmā tiks iekļauts modulis Spānijā, kam seko modulis ierobežotam skaitam žurnālistu, kas izraudzīti starp 1. moduļa dalībniekiem Eiropas Parlamenta telpās Briselē vai Strasbūrā.Līgums ietver šādus konkrētus pakalpojumus:• programmas organizēšana un īstenošana (1. modulis);• dalībnieku atlase (1. un 2. modulis);• komunikācijas un informēšanas pasākumi.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2022/S 116-323164
Labojums
17/06/2022 00:00
2022/S 112-314138
Paziņojums par līgumu
13/06/2022 00:00