Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Forumi par ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā: atbalsts ieguldījumu dinamikai ES...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Publicēšanas datums TED:
15/12/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
14/03/2016
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
EASME/H2020/EE/2015/029.
Forumi par ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā: atbalsts ieguldījumu dinamikai ES.
Ieguldījumi ilgtspējīgā enerģijā šobrīd nav pietiekami, lai sasniegtu ES 2020. un 2030. gada mērķus attiecībā uz klimatu un enerģiju, jo īpaši attiecībā uz energoefektivitāti. Tam ir daudz iemeslu, kas ietekmē gan pieprasījumu pēc ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā, gan to piedāvājumu.Šis līgums pievēršas nepietiekamajam sadarbības apjomam un sadarbības trūkumam starp publiskā un privātā sektora ieinteresētajām personām valsts līmenī, lai izstrādātu liela mēroga ieguldījumu programmas un finansēšanas shēmas. Līguma beigās situācijai katrā no mērķa dalībvalstīm vajadzētu būt mainītai šādi:— galvenās publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas ir sākušas sadarboties ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas jautājumos, piedaloties pirmajā valsts apaļā galda sanāksmē, un ir noteikušas ilgāka termiņa sadarbības pamatu "valsts ilgtspējīgas enerģijas finansēšanas apaļā galda sanāksmes" ietvaros. Šīs sadarbības mērķis ir veidot vienotu izpratni par problēmām, izstrādāt ceļvežus, lai padarītu pieejamāku finansējumu ilgtspējīgas enerģijas ieguldījumiem, un ierosināt izmaiņas politikā un normatīvajā regulējumā. Turklāt konkursa mērķis ir izveidot sistemātisku dialogu un sadarbību starp galvenajām ieinteresētajām personām valsts līmenī, nodrošinot saskaņotu saikni starp politiku, tirgu un finansēm,— publiskā sektora iestādes un privātie dalībnieki ir pilnveidojuši savas spējas izstrādāt liela mēroga ieguldījumu programmas, kuru pamatā ir novatoriski finansēšanas risinājumi un kurās piesaistīts (lielā apmērā) privātais finansējums.Līguma mērķis ir organizēt paraugprakses apmaiņu dažādās valstīs strādājošu ieinteresēto personu vidū par tēmām, kas saistītas ar finansējumu ilgtspējīgai enerģijai.Līguma konkrētie mērķi būs šādi:1. Impulsa radīšana un sistemātiskas sadarbības sākšana starp galvenajām ieinteresētajām personām saistībā ar finansējumu ilgtspējīgai enerģijai valsts līmenī, galvenokārt organizējot apaļā galda sanāksmes un pēc tām veicot turpmākus pasākumus;2. Spēju veidošana saistībā ar izstrādi un ieguldījumiem ilgtspējīgā enerģijā, plaši popularizējot veiksmīgus vai daudzsološus ieguldījumu projektus ES (bet vienmēr atbilstošus attiecīgās valsts apstākļiem);3. ES tīklošanas pasākumu organizēšana.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
15/12/2015 00:00
N/P
14/03/2016 23:59
23/03/2016 14:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 242-438489
Paziņojums par līgumu
15/12/2015 00:00