Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Stratēģiskas komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Vides aģentūrai.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
03/12/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
15/01/2016
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
EEA/COM/15/008.
Stratēģiskas komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana Eiropas Vides aģentūrai.
Svarīgs Eiropas Vides aģentūras (EVA) mandāta elements ir nodrošināt, lai tās sagatavotā informācija par vidi kļūtu zināma, būtu pieejama un viegli saprotama potenciālajiem lietotājiem.EVA ir izstrādājusi komunikācijas satvaru, kurā izklāstīts, kā ar aģentūras komunikācijas pasākumiem būtu jāsniedz atbalsts EVA daudzgadu darba programmai 2014.–2018. gadam.Komunikācijas satvarā noteiktais uzdevums ir veikt konkrētas darbības šo mērķu sasniegšanai, un tā mērķis ir pilnveidot EVA sniegtās informācijas par vidi saturu un uzlabot tās sasniedzamību, pieejamību un izmantošanu. Tas panākams, formulējot galvenos vēstījumus, nosakot (vispārīgi) galvenās mērķgrupas un uzskaitot prioritārās darba jomas. Īstenojot savus komunikācijas pasākumus, EVA regulāri papildus iekšējiem resursiem izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju spējas un īpašās zināšanas, arī stratēģiskas komunikācijas jomā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
03/12/2015 00:00
N/P
15/01/2016 16:00
26/01/2016 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 234-424503
Paziņojums par līgumu
03/12/2015 00:00