Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
MVU iesaistīšana digitālajā tirgū.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicēšanas datums TED:
18/07/2012
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
25/09/2012
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
202/PP/ENT/CIP/12/C/N01C031
MVU iesaistīšana digitālajā tirgū.
Līguma mērķis ir palielināt mazāko uzņēmumu iesaisti digitālajā pasaulē, īstenojot atbalsta pasākumus, tostarp iegūstot labāku izpratni par galvenajām tendencēm digitālajā uzņēmējdarbībā, izveidojot sistemātiskas uzraudzības mehānismu par jaunākajām IKT tendencēm, jaunām uzņēmējdarbības paradigmām un to ietekmi uz Eiropas ekonomiku, novēršot atlikušos tehniskos šķēršļus digitālajā komunikācijā un palielinot MVU integrāciju globālajās digitālo vērtību veidošanas ķēdēs.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
18/07/2012 00:00
N/P
25/09/2012 23:59
05/10/2012 00:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
1. daļa: MVU iesaistīšana digitālajā tirgū: pamatzināšanu par digitālo uzņēmējdarbību Eiropā veicināšana
1. daļas mērķis ir veicināt pamatzināšanas par pašreizējo situāciju digitālajā uzņēmējdarbībā Eiropā un izmaiņām tajā. Ar šo daļu tiks izveidots uzraudzības mehānisms, lai novērotu, izmērītu un novērtētu galvenās tendences digitālajā uzņēmējdarbībā, ietverot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, jaunās tirgus vajadzības, jaunās uzņēmējdarbības paradigmas un to ietekmi uz Eiropas ekonomiku. Uzraudzības mehānismam vajadzētu palīdzēt MVU un uzņēmējiem noteikt jaunas uzņēmējdarbības iespējas un ierosināt piemērotus atbalsta pasākumus, lai stimulētu uzņēmējdarbību digitālajā laikmetā.
Daļa 2
2. daļa: Rūpniecības inovāciju stimulēšana būvniecības nozarē, prasmīgi izmantojot IKT: MVU iesaistīšana digitālo vērtību veidošanas ķēdēs
2. daļas mērķis ir uzlabot Eiropas būvniecības nozares konkurētspēju un efektivitāti, stimulējot inovatīvu un vienotu IKT izmantošanu to vērtību veidošanas ķēdēs. Šī darbība ir jo īpaši vērsta uz MVU, jo mērķis ir sekmēt MVU līdzdalību globālajos digitālo vērtību veidošanas tīklos un sniegt tiem iespēju kļūt par starptautiska mēroga uzņēmējdarbības partneriem. Konkrētāk, darbības pilnveidos sistēmu sadarbspējai starp dažādiem IKT risinājumiem un sistēmām, par pamatu izmantojot esošās komunikāciju platformas, IKT sistēmas un paveikto standartizācijas jomā un apvienojot tās vienotā Eiropas un/vai starptautiska līmeņa struktūrā. Galvenais mērķis ir izveidot inovatīvu, vienotu e-uzņēmējdarbības vidi, kas stimulētu un sekmētu IKT un e-uzņēmējdarbības tehnoloģiju izmantošanu, jo īpaši MVU vidū būvniecības nozarē, kurā darbojas ļoti daudzi MVU un kuru ir smagi skārusi pašreizējā ekonomiskā lejupslīde Eiropā.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2012/S 136-226072
Paziņojums par līgumu
18/07/2012 00:00