Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pakalpojumi Eiropas Vides aģentūras (EVA) veiktās saistīto pasākumu īstenošanas ...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
17/12/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
08/02/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
EEA/IDM/15/026.
Pakalpojumi Eiropas Vides aģentūras (EVA) veiktās saistīto pasākumu īstenošanas atbalstam attiecībā uz programmas Copernicus in situ komponenta koordinēšanu (2 daļas).
Copernicus, iepriekš pazīstama kā GMES (globālā vides un drošības novērošana), ir Eiropas programma Eiropas zemes novērošanas spēju izveidei.EVA nepieciešami 1 vai 2 darbuzņēmēju pakalpojumi 2 tematisko jomu jeb daļu ietvaros, t. i., 1. daļas – novērojumi (meteoroloģija, okeanogrāfija, atmosfēras ķīmija, gaisa kvalitāte un klimats) – ietvaros un 2. daļas – telpisko datu temati – ietvaros. Šīs 2 tematiskās jomas ietvers lielu daļu in situ datu kopu un iegūto produktu (iespējams, visus), kas nepieciešami Copernicus dienestiem produktu ražošanā un/vai apstiprināšanā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
17/12/2015 00:00
N/P
08/02/2016 16:00
15/02/2016 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Novērojumi
Eiropas Komisija EVA devusi uzdevumu īstenot saistītos pasākumus attiecībā uz programmas Copernicus in situ komponenta koordinēšanu. Koordinēšanas pasākumi sadalīti 4 galvenajos uzdevumos, kas aprakstīti konkursa specifikācijās. Lai izpildītu šos 4 uzdevumus, EVA nepieciešams ekspertu tematisks un tehnisks atbalsts attiecībā uz in situ novērojumiem un Copernicus dienestiem nepieciešamajiem iegūtajiem produktiem. Šī daļa ietver šādas tematiskās jomas: meteoroloģija, okeanogrāfija, atmosfēras ķīmija, gaisa kvalitāte un klimats.
Daļa 2
Telpisko datu temati
Eiropas Komisija EVA devusi uzdevumu īstenot saistītos pasākumus attiecībā uz programmas Copernicus in situ komponenta koordinēšanu. Koordinēšanas pasākumi sadalīti 4 galvenajos uzdevumos, kas aprakstīti konkursa specifikācijās. Lai izpildītu šos 4 uzdevumus, EVA nepieciešams ekspertu tematisks un tehnisks atbalsts attiecībā uz Copernicus dienestiem nepieciešamajiem telpisko datu tematiem. Šī daļa ietver šādus tematiskos tematus, kas izklāstīti Inspire direktīvā (Eiropas Parlamenta un Padomes 14.3.2007 Direktīva 2007/2/EK, ar ko izveido Telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE), OV L 108, 25.4.2007, 1. lpp.): I, II un III pielikums (izņemot 13., 14. un 15. tematu).
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 244-442785
Paziņojums par līgumu
17/12/2015 00:00