Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pētījums par Eiropas ķimikāliju jomas regulu – REACH regulas un CLP regulas – ie...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Defence Agency (EDA)
Publicēšanas datums TED:
03/03/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
14/04/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
16.ESI.OP.038.
Pētījums par Eiropas ķimikāliju jomas regulu – REACH regulas un CLP regulas – ietekmi uz aizsardzības nozari.
Sagaidāmie pētījuma galvenie nodevumi: 1. Analīze par REACH regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006) un CLP regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008) ietekmi uz ES aizsardzības nozari; 2. Tādi praktiski ierosinājumi par uzlabojumiem REACH regulā, CLP regulā un to pašreizējā īstenošanas režīmā, ko EAA un tajā iesaistītās dalībvalstis varētu izmantot kā pamatu, sniedzot ieteikumus Eiropas Komisijai saistībā ar REACH regulas nākamo pārskatīšanu, un kā priekšlikumus REACH jomas attīstībai pēc 2018. gada; 3. Informācijas kopsavilkums par citu ķimikāliju jomas regulu (īpaši Biocīdu regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012), Noturīgu organisko piesārņotāju regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 850/2004) un Ozona slāni noārdošu vielu regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2009)) ietekmi uz ES dalībvalstu aizsardzības ministrijām un aizsardzības nozari, kā arī par to mijiedarbību ar REACH regulu un CLP regulu un par uzlabojumu stratēģiju (vismaz projektu) un ierosinājumiem.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Ekonomiski visizdevīgākais
Posmi
03/03/2016 00:00
N/P
N/P
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2016/S 044-072032 Paziņojums par līgumu 03/03/2016 00:00