Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Virsraksts:
Rūpniecības modernizācijas reģionālie sadarbības tīkli – iniciatīva "Reconfirm".
Līgumslēdzēja iestāde:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicēšanas datums TED:
15/04/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
09/06/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
EASME/COSME/2016/004
Rūpniecības modernizācijas reģionālie sadarbības tīkli – iniciatīva "Reconfirm".
EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu. Eiropas Komisija vēlas uzlabot rūpniecības konkurētspēju, cita starpā nodrošinot reģionālajām iestādēm mērķorientētu atbalstu to pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, lai rosinātu veidot partnerības projektus rūpniecības modernizācijas jomā, īpaši pievēršoties transnacionālai, starpreģionālai un pārrobežu sadarbībai un proaktīvai rūpniecības nozares pārstāvju un MVU iesaistei. Tāpēc līguma mērķis ir veidot reģionu, rūpniecības nozares un pētniecības pārstāvju, kā arī citu reģionālo ieinteresēto personu tīklus, iesaistot šīs personas pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, un sekmēt sadarbību novatoriskos rūpniecības nozares projektos. Galīgais mērķis ir sekmēt, plānot un sākt ieguldījumu partnerības pāri ES robežām ar dalībniekiem no dažādiem ES reģioniem, jo īpaši no mazāk attīstītiem reģioniem, lai modernizētu rūpniecību.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Ekonomiski visizdevīgākais
Posmi
15/04/2016 00:00
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2016/S 102-180966
Labojums
28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263
Paziņojums par līgumu
15/04/2016 00:00