Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Korporatīvā sociālā atbildība.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Investment Bank (EIB)
Publicēšanas datums TED:
11/05/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
20/06/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
VP-1318.
Korporatīvā sociālā atbildība.
3 daļas ir sadalītas 3 atsevišķās, bet savstarpēji saistītās pakalpojumu jomās, lai nodrošinātu holistisku pieeju korporatīvajai sociālajai atbildībai (corporate social responsibility – CSR) EIB grupā. EIB grupas CSR pasākumu novērtēšana visos operatīvajos un funkcionālajos pakalpojumos un ziņošana par tiem ir ļoti svarīgs rīks, kas palīdz EIB grupai pārvaldīt un attīstīt savu CSR stratēģiju, mērķus un uzdevumus, lai apmierinātu ieinteresēto personu gaidas attiecībā uz EIB grupas kopējo sniegumu CSR jomā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
11/05/2016 00:00
20/06/2016 23:59
27/06/2016 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Ziņošana par ilgtspēju un saistītie pakalpojumi
Ziņošana par ilgtspēju nodrošina plašu platformu, ar ko var pierādīt CSR jomas panākumus, kuri gūti EIB grupas pasākumos, kas īstenoti, ņemot vērā būtiskos aspektus, kurus ieinteresētās personas norādījušas būtiskuma novērtējumā. Ir svarīgi regulāri pārskatīt EIB grupas visbūtiskākos aspektus, lai nodrošinātu, ka tā turpina apmierināt ieinteresēto personu gaidas un ziņot pārredzamā veidā, lai sasniegtu plašu ieinteresēto personu loku. Saistītie pakalpojumi: CSR nodaļa pamatnolīguma laikā reizēm varētu pasūtīt tādu īpašu uzdevumu izpildi, kuri palīdzēs CSR nodaļai atbalstīt vai uzlabot ziņošanas procesu, kā aprakstīts šā darba uzdevuma 4.1.2. iedaļā. Šīs daļas ietvaros īpašus uzdevumus uzdos saskaņā ar šā darba uzdevuma II pielikumā ietvertā pamatnolīguma parauga 4. pantu.
Daļa 2
Ziņošana par vidi un saistītie pakalpojumi
Ziņojumos par vidi galvenā uzmanība tiek pievērsta EIB grupas iekšējiem pasākumiem un pakalpojumu iepirkumiem, kas ietver tādus elementus kā enerģija, ūdens izlietojums, atkritumu apsaimniekošana, ceļošana (darījumu un ikdienas braucieni), IT un nekustamais īpašums. EIB grupa pašreiz sava siltumnīcefekta gāzu (SEG) pārskata aprēķiniem izmanto SEG protokolu, un šo aprēķinu rezultātā tiešsaistē tiek publicēts ikgadējs ziņojums par oglekļa dioksīda pēdu. Saistītie pakalpojumi: CSR nodaļa pamatnolīguma laikā reizēm varētu pasūtīt tādu īpašu uzdevumu izpildi, kuri palīdzēs CSR nodaļai atbalstīt vai uzlabot ziņošanas procesu, kā aprakstīts šā darba uzdevuma 4.2.2. iedaļā. Šīs daļas ietvaros īpašus uzdevumus uzdos saskaņā ar šā darba uzdevuma II pielikumā ietvertā pamatnolīguma parauga 4. pantu. Pretendenti tiek mudināti piedāvāt veidus, kā var attīstīt EIB grupas ziņošanu par vidi saskaņā ar starptautiskiem standartiem un pieņemto paraugpraksi. Informācija par šīs daļas piešķiršanas posmu pretendentiem jāmeklē šā darba uzdevuma 8.3. iedaļā.
Daļa 3
Padomdošanas pakalpojumi
Padomdošanas, konsultāciju un atbalsta pakalpojumi ir būtiska daļa no CSR nodaļas darba, ar ko tiek papildināta EIB grupas darījumdarbība. Lai EIB grupa varētu izmantot proaktīvāku pieeju CSR un papildus attīstīt savas stratēģijas, politiku un rīcības plānus ar mērķi iekļaut CSR EIB grupas kultūrā, ir nepieciešamas speciālas zināšanas, izpēte, salīdzinošā novērtēšana un pētījumi. Banka, izvēloties šādu pieeju, centusies sasniegt šādus mērķus: — elastīgums – pakalpojumi tiks nodrošināti pēc vajadzības un laikus ar minimālām papildizmaksām un saskaņā ar skaidru un pārredzamu procesuālo satvaru, — uzticamība – nodibinot ilgtermiņa attiecības ar izvēlētu pakalpojumu sniedzēju grupu, tiks nodrošināta pakalpojumu, darbinieku un vadības konsekvence un nepārtrauktība visā pamatnolīguma darbības laikā.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2016/S 090-159483
Paziņojums par līgumu
11/05/2016 00:00