Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atjaunojamo energoresursu nozares konkurētspēja.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publicēšanas datums TED:
14/07/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
12/09/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
ENER/C2/2016-501.
Atjaunojamo energoresursu nozares konkurētspēja.
Ar gaidāmo atjaunojamo energoresursu tiesību aktu kopumu, kas ietver Eiropas Parlamenta un Padomes 23.4.2009 Direktīvas 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK, pārskatīšanu un iekļauj bioenerģijas ilgtspējas stratēģiju, kā arī citas pašreizējas iniciatīvas attiecībā uz elektroenerģijas tirgus veidošanu, Enerģētikas savienības pārvaldību, apkuri un dzesēšanu un elektroenerģijas tīklu savstarpējo savienojumu, tiks radīti atjaunojamo energoresursu jomas mērķa sasniegšanai nepieciešamie apstākļi. 2014. gadā Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD pasūtīja pētījumu par atjaunojamo energoresursu nozares konkurētspēju. Pašreiz ir svarīgi novērtēt, kādu ekonomisku un sociālu ietekmi uz visu sabiedrību atstāj nozare kopumā, nevis tikai enerģijas nodrošinātāji. Šis pētījums kā palīgdokuments tiks izmantots diskusijās, kas notiks pēc pārskatītās Atjaunojamo energoresursu direktīvas pieņemšanas.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Ekonomiski visizdevīgākais
Posmi
14/07/2016 00:00
12/09/2016 17:00
20/09/2016 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2016/S 134-241004 Paziņojums par līgumu 14/07/2016 00:00