Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pamatnolīgums par informācijas un komunikācijas pakalpojumiem vides jomā (5 daļa...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
30/01/2013
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
13/03/2013
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.F.3/FRA/2013/0001.
Pamatnolīgums par informācijas un komunikācijas pakalpojumiem vides jomā (5 daļas).
Ārējā komunikācija Vides ĢD tiek uzskatīta par būtisku tā vispārējās darbības – atbalstīt politikas veidošanu un īstenošanu – daļu. Tādēļ Komunikācijas daļa un Publikāciju grupa ciešā sadarbībā ar tehniskajām politikas daļām regulāri organizē pasākumus, kuru mērķis ir:— veidot izpratni un nodrošināt atbalstu un apstiprinājumu ĢD politikai,— palielināt informētību par Vides ĢD pasākumiem un veicināt Komisijas kā galvenā dalībnieka atpazīstamību vides jautājumos starptautiskā mērogā,— veicināt resursefektīvas sabiedrības izveidi, palielinot informētību par vides jautājumiem plašākā sabiedrībā, un mudināt pilsoņus rīkoties videi labvēlīgā veidā,— mudināt ieinteresētās puses un viedokļu veidotājus pieņemt un veicināt vidi saudzējošus pasākumus to attiecīgajā darbības jomā, galvenokārt sekmējot apmaiņu ar paraugpraksi un atzinīgi novērtējot konsekventus centienus.Līguma mērķis ir nodrošināt, lai Vides ĢD rīcībā būtu rīki tādu ārējo pakalpojumu ieguvei, kas nepieciešami, lai efektīvi, produktīvi un saskaņoti īstenotu tā ārējās komunikācijas pasākumus. Konkursā ietvertie pakalpojumi ir grupēti 5 daļās atbilstoši attiecīgajām profesionālajām nozarēm:— 1. daļa "pasākumu un izstāžu organizēšana, materiāli un pakalpojumi",— 2. daļa "papīra un elektronisko publikāciju pakalpojumi, lietojumprogrammu izstrāde, rakstīšana, grafiskais dizains, tulkošana un rediģēšana",— 3. daļa "komunikācijas pasākumu un produktu izvērtējums",— 4. daļa "reklāmas priekšmeti un dalībnieku komplekti",— 5. daļa "audiovizuālo materiālu sagatavošana un atbalsts TV, radio un tīmekļa materiālu sagatavošanā".
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
30/01/2013 00:00
N/P
13/03/2013 16:00
27/03/2013 10:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Pasākumu un izstāžu organizēšana, materiāli un pakalpojumi
Šī daļa ietver pasākumu un izstāžu organizēšanu, aptverot visus posmus, tostarp:— izstrādes posmu (piem., radošu ideju ģenerēšanu attiecībā uz pasākumiem, programmu priekšlikumus, stendu piedāvājumu sagatavošanu u. c.),— materiāltehniskās apgādes atbalstu pirms/pēc pasākuma, kā arī tā norises laikā (piem., norises vietas meklēšanu un īri, visu nepieciešamo mēbeļu un tehniskā aprīkojuma sagādi, stendu izgatavošanu, uzstādīšanu un demontāžu, reklāmas materiālu un pakalpojumu nodrošināšanu u. c.),— projekta vadības atbalstu pirms/pēc pasākuma, kā arī tā norises laikā (piem., dalībnieku sarakstu veidošanu, reģistrāciju, runātāju koordinēšanu, pasākuma reklamēšanu ieinteresēto pušu un plašsaziņas līdzekļu vidū, attiecīgo apakšuzņēmēju noteikšanu un koordinēšanu, reģistratūras darbinieku nodrošināšanu, piezīmju izdarīšanu, konferenču protokolu projektu sagatavošanu u. c.),— novērtējumu pēc pasākumu norises (piem., dalībnieku apmierinātības aptauju, dalībnieku ziņojumus u. c.).
Daļa 2
Papīra un elektronisko publikāciju pakalpojumi, lietojumprogrammu izstrāde, rakstīšana, grafiskais dizains, tulkošana un rediģēšana
Šī daļa ietver pakalpojumus, kas saistīti ar:— rediģēšanas atbalstu,— tulkošanu,— grafisko dizainu,— maketēšanu,— e-publikāciju sagatavošanu,— lietojumprogrammu sagatavošanu.
Daļa 3
Komunikācijas pasākumu un produktu izvērtējums
Šī daļa ietver pakalpojumus, kas saistīti ar komunikācijas pasākumu vai rīku novērtēšanu ar mērķi uzlabot Vides ĢD ārējās komunikācijas pasākumu efektivitāti un produktivitāti; tie tostarp ietver:— mērķu un rādītāju noteikšanu,— piemērotas metodikas noteikšanu,— īstenošanu,— tādu ziņojumu sagatavošanu, kuros būtu iekļauti secinājumi, gūtā pieredze, ieteikumu formulēšanu.
Daļa 4
Reklāmas priekšmeti un dalībnieku komplekti
Šajā daļā ietvertie pakalpojumi ir saistīti ar:— individuāli pielāgotu reklāmas priekšmetu izgatavošanu un piegādi,— dalībnieku komplektu / delegātu somu sagādi, sagatavošanu un piegādi.
Daļa 5
Audiovizuālo materiālu sagatavošana un atbalsts TV, radio un tīmekļa materiālu sagatavošanā
Šajā daļā ietvertie pakalpojumi ir saistīti ar:— audiovizuālās komunikācijas stratēģiju un tirgus analīzi,— audiovizuālo materiālu (piem., ziņojumu, dokumentālo filmu, video rullīšu, video ziņu izlaidumu, televīzijas reklāmu, animācijas filmu, klipu un citu audiovizuālo materiālu, kas tiks izplatīti televīzijā, DVD formātā vai tiks publicēti Komisijas vai citās tīmekļa vietnēs) sagatavošanu izmantošanai gan tradicionālos, gan jaunos plašsaziņas līdzekļu kanālos,— audiovizuālo materiālu pārdošanu un izplatīšanu,— ietekmes uzraudzību un ziņošanu par to,— reportāžu gatavošanu par pasākumiem.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2013/S 021-031908
Paziņojums par līgumu
30/01/2013 00:00