Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Apmācība inovācijas un uzņēmējdarbības pārvaldības jomā: Eiropas Biznesa atbalst...
Līgumslēdzēja iestāde:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicēšanas datums TED:
03/09/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
03/10/2016
Statuss:
Slēgts
Informācija
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Apmācība inovācijas un uzņēmējdarbības pārvaldības jomā: Eiropas Biznesa atbalsta tīkla spēju uzlabošana un atbalsts inovācijas partneriem MVU.
Šis uzaicinājums uz konkursu attiecas uz apmācības nodrošināšanu inovācijas pārvaldības un rūpnieciskās inovācijas / uzņēmējdarbības pārvaldības jomā. Mērķis ir uzlabot zināšanas un prasmes, kas saistītas ar inovācijas pārvaldību, 2 atšķirīgās mērķgrupās: — uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, kas ir Eiropas Biznesa atbalsta tīkla partnerorganizācijas, — tādu pieredzējušu pētnieku grupa, kuri uz laiku strādā MVU Eiropas MVU inovācijas partneru izmēģinājuma pasākuma ietvaros. Visbeidzot, sniegtajai apmācībai jāveicina inovācijas pārvaldības prasmju un konsultāciju pakalpojumu labāka pieejamība MVU, tādējādi nodrošinot tiem iespēju efektīvāk pārvaldīt inovācijas procesus un radīt lielāku ekonomisko ietekmi. Šis uzaicinājums ir sadalīts 2 daļās: — 1. daļa: Eiropas Biznesa atbalsta tīkla inovācijas pārvaldības jomas konsultēšanas spēju turpmāka uzlabošana, — 2. daļa: pamatapmācība rūpnieciskās inovācijas pārvaldības jomā Eiropas MVU inovācijas partneru izmēģinājuma pasākuma ietvaros.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
N/P
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Eiropas Biznesa atbalsta tīkla inovācijas pārvaldības jomas konsultēšanas spēju turpmāka uzlabošana Šā uzaicinājuma uz konkursu 1. daļas mērķis ir uzlabot to inovācijas pārvaldības atbalsta pakalpojumu kvalitāti, ko Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sniedz MVU. Šajā saistībā ir nepieciešama apmācības vide, kas palīdzētu veidot un paplašināt Eiropas Biznesa atbalsta tīklā nodarbināto inovācijas pārvaldības konsultantu kompetenci, nodrošinot: — vispārēju ievadapmācību inovācijas pārvaldības jomā darbiniekiem, kuriem vēl nav pieredzes šādu konsultāciju sniegšanā, — specializētu apmācību / spēju veidošanu saistībā ar MVU inovācijas pārvaldības sistēmu dažādajiem komponentiem un procesiem. Paredzēts, ka šā līguma rezultātā pēc iespējas lielāks skaits Eiropas Biznesa atbalsta tīkla inovācijas ekspertu, kuri sniedz pakalpojumus, lai uzlabotu MVU inovācijas pārvaldības spējas, saņem apmācību un paplašina savas zināšanas inovācijas pārvaldības konsultāciju jomā. Šīs jauniegūtās prasmes tiks nekavējoties izmantotas, tīkla ietvaros sniedzot inovācijas pārvaldības atbalstu. Tās arī palīdzēs paplašināt MVU piekļuvi kvalificētām inovācijas pārvaldības konsultācijām visā ES.
Daļa 2 Pamatapmācība rūpnieciskās inovācijas pārvaldības jomā Eiropas MVU inovācijas partneru izmēģinājuma pasākuma ietvaros Paredzēts, ka katram inovācijas partnerim tiks nodrošināta aptuveni 12 darbadienas ilga apmācība, tostarp tiešsaistes apmācība. Apmācības programmā obligāti jāpiedalās visiem inovācijas partneriem, kuri iesaistīti izmēģinājuma pasākumā INNOSUP-2-2016. Paredzams, ka tiesīgi saņemt apmācību būs līdz 90 inovācijas partneri un līdz 90 vadītāji. Saņemot apmācību, inovācijas partneri, kuri, visticamāk, būs tehnisko disciplīnu doktora grāda ieguvēji, iegūs īpašu papildu kvalifikāciju, kas ļaus tiem strādāt kā inovācijas vadītājiem rūpniecībā un īpaši tajos MVU, kuru atbalstam INNOSUP-02-2016 (inovācijas partneru izmēģinājuma pasākuma) ietvaros tiem ir piešķirtas dotācijas. Apmācības programmā jānodrošina arī īpašas sesijas (1–2 darbadienu garumā) par Eiropas līmeņa finansēšanas shēmām, lai atbalstītu ideju turpmāku izmantošanu un to plašāku integrēšanu pētniecības projektos / produktos. Apmācība ne tikai būs atbalsts MVU inovācijas partneru programmā izvēlēto ne vairāk kā 90 inovācijas uzņēmējdarbības ideju izpētei, bet arī varētu sniegt iespēju mācīties un attīstīties.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2016/S 170-305421 Paziņojums par līgumu 03/09/2016 00:00