Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Virsraksts:
Starpposma novērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/201...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Publicēšanas datums TED:
04/01/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
08/03/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
MARE/2016/05.
Starpposma novērtējums par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) regula (15. un 125. pants)) paredzētā tiešās pārvaldības komponenta īstenošanu.
Šā neatkarīgā novērtēšanas pētījuma mērķis ir nodrošināt informāciju starpposma novērtējumam par Eiropas Parlamenta un Padomes 15.5.2014 Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (EJZF regula), paredzētā tiešās pārvaldības komponenta īstenošanu. Ar to tiek apmierināta vajadzība pēc starpposma pārskatīšanas, kas paredzēta minētās regulas 15. un 125. pantā. Novērtējuma konstatējumi, secinājumi un ieteikumi tiks izmantoti turpmāko EJZF izdevumu ieviešanā tiešās pārvaldības ietvaros un, iespējams, EJZF regulas III pielikumā aprakstītā finansējuma indikatīvā sadalījuma pielāgošanā. Šis novērtējums tiks arī izmantots ex ante ietekmes novērtējumā par "jauno EJZF" plānošanas periodā pēc 2020. gada (minētais novērtējums paredzams 2017. gadā).
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Ekonomiski visizdevīgākais
Posmi
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2017/S 002-001570 Paziņojums par līgumu 04/01/2017 00:00