Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un darbuzņēmēja civiltiesis...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicēšanas datums TED:
03/01/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
17/02/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
06C60/2016/M046.
10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
Eiropas Parlaments plāno: noslēgt tiešu līgumu par papildu 10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu projekta vadītājam un tā pārstāvim attiecībā uz Vilfrīda Martensa ēku un Eiropas vēstures nama ēku Briselē, lai nodrošinātu būvju optimālu pieņemšanu un drošu izmantošanu (1. daļa); noslēgt pamatnolīgumu par papildu 10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu projekta vadītājam un tā pārstāvim attiecībā uz Apmācības centru (kādreizējā ēka Montoyer 63) un ēku "square de Meeûs" Briselē, lai nodrošinātu būvju optimālu pieņemšanu un drošu izmantošanu (2. daļa); noslēgt tiešu līgumu par darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu attiecībā uz Strasbūrā esošās Vāclava Havela ēkas pārstrukturēšanas un modernizācijas projektu, lai nodrošinātu būves optimālu pieņemšanu un drošu izmantošanu (3. daļa).
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
03/01/2017 00:00
03/02/2017 23:59
08/02/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Briselē – Vilfrīda Martensa ēka un Eiropas vēstures nama ēka Šā līguma mērķis ir saskaņā ar Beļģijas Civilkodeksa 1792. un 2270. pantu apdrošināt arhitektu, darbuzņēmēju un citu personu, kuras ar projekta vadītāju vai tā pārstāvi saista pakalpojumu sniegšanas līgums, 10 gadu atbildību par ēkas konstrukcijas būvdarbiem un 2 gadu atbildību par sekundārajiem būvdarbiem (uzraudzītajās daļās) attiecībā uz visu, ko neaptver darbuzņēmēja 10 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuru darbuzņēmēji var būt saņēmuši. Apmeklējuma laikā pēc pirmā pieprasījuma var tikt darīti pieejami darbuzņēmēju parakstītie līgumi. Iepriekš minētie būvnieku apakšuzņēmēji šā līguma ietvaros tiek konkrēti apdrošināti pret tādiem zaudējumiem, par kuriem iestājas iepriekš minētajos Beļģijas Civilkodeksa pantos minētā atbildība.
Daļa 2 Papildu 10 un 2 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Briselē – ēka "square de Meeûs" un Apmācības centra ēka (agrākā ēka Montoyer 63) Šā līguma mērķis ir saskaņā ar Beļģijas Civilkodeksa 1792. un 2270. pantu apdrošināt arhitektu, darbuzņēmēju un citu personu, kuras ar projekta vadītāju vai tā pārstāvi saista pakalpojumu sniegšanas līgums, 10 gadu atbildību par ēkas konstrukcijas būvdarbiem un 2 gadu atbildību par sekundārajiem būvdarbiem (uzraudzītajās daļās) attiecībā uz visu, ko neaptver darbuzņēmēja 10 gadu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kuru darbuzņēmēji var būt saņēmuši. Apmeklējuma laikā pēc pirmā pieprasījuma var tikt darīti pieejami darbuzņēmēju parakstītie līgumi. Iepriekš minētie būvnieku apakšuzņēmēji šā līguma ietvaros tiek konkrēti apdrošināti pret tādiem zaudējumiem, par kuriem iestājas iepriekš minētajos Beļģijas Civilkodeksa pantos minētā atbildība.
Daļa 3 Darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas sedz apdrošināšanas gadījumus saistībā ar Strasbūrā esošās Vāclava Havela ēkas pārstrukturēšanas un modernizācijas projektu Šā līguma mērķis ir, necenšoties noteikt atbildīgo, segt izdevumus par visiem darbiem, kas veicami, lai novērstu tādus bojājumus (gan cēloņus, gan sekas), par kuriem – pat ja tie radušies zemes defekta dēļ – saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1792. pantu ir atbildīgs būvnieks (Francijas Civilkodeksa 1792-1. panta nozīmē), izgatavotāji un līdzīgas personas, kā arī tehniskais inspektors, proti, bojājumus, kas: — mazina būvniecības procesa konstrukciju izturību, — ietekmē kādu no minēto konstrukciju komponentiem vai kādu no minēto konstrukciju aprīkojuma vienībām, tādējādi padarot tās nederīgas to izmantošanas mērķim, — ietekmē kādas tādas konstrukciju aprīkojuma vienības izturību, kas ir būtiska komunikāciju, pamatu, karkasa, norobežojuma vai pārseguma konstrukcijām saskaņā ar Francijas Civilkodeksa 1792-2. pantu. Bojājumu novēršanas darbi ietver arī: — izmaksas par darbiem, kas ietver nepieciešamo nojaukšanu, attīrīšanu, aizvākšanu vai demontāžu, atbalstīšanu, nomaiņu vai atkārtotu montāžu, tostarp augsnes un augu izņemšanu un novietošanu atpakaļ, — darbuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas izmaksas par remontdarbiem, kas veikti pēc bojājumiem, uz kuriem attiecas apdrošināšana, ja uz šiem darbiem kā tādiem attiecas darbuzņēmēja obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2017/S 001-000050 Paziņojums par līgumu 03/01/2017 00:00