Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Starpiestāžu pakalpojumu pamatnolīgums par pasākumiem, kas saistīti ar labāku re...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicēšanas datums TED:
31/12/2016
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
15/03/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
EASME/EMFF/2016/029.
Starpiestāžu pakalpojumu pamatnolīgums par pasākumiem, kas saistīti ar labāku regulējumu.
EASME kā vadošā līgumslēdzēja iestāde vēlas par katru daļu noslēgt ne vairāk kā 3 pamatnolīgumus kaskādes sistēmā; daļas ir šādas: 1. daļa: kopējā zivsaimniecības politika, izņemot tās starptautisko dimensiju; 2. daļa: integrētā jūrlietu politika. Vispārējais mērķis ir nodrošināt palīdzību Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorātam ar labāku regulējumu saistītu pasākumu veikšanā kopējās zivsaimniecības politikas un integrētās jūrlietu politikas ietvaros. Uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir izraudzīties darbuzņēmējus, kas spēj nodrošināt ekspertu kompetenci, kura tiks izmantota pēc pieprasījuma ar konkrētu pakalpojumu pieprasījumu starpniecību.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
31/12/2016 00:00
15/03/2017 23:59
22/03/2017 10:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Kopējā zivsaimniecības politika, izņemot tās starptautisko dimensiju
Sniedzamie pakalpojumi ir palīdzība Komisijas departamentiem šādu uzdevumu veikšanā: — retrospektīvi izvērtējumi, tostarp atbilstības pārbaudes, — prognožu izvērtējumi, tostarp ietekmes novērtējumi, — apspriešanās ar ieinteresētajām personām, — ar pašreizējo un turpmāko politiku un/vai regulatīviem pasākumiem saistīto izmaksu un ieguvumu novērtēšana, jo īpaši attiecībā uz administratīvo slogu, kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) jomās, izņemot tās starptautisko dimensiju. Iepriekš aprakstītie uzdevumi ir indikatīvi, un atkarībā no līgumslēdzējas iestādes vajadzībām var tikt pieprasīti arī citi uzdevumi, kas saistīti ar KZP izvērtēšanu un ietekmes novērtēšanu.
Daļa 2
Integrētā jūrlietu politika
Sniedzamie pakalpojumi ir palīdzība Komisijas departamentiem šādu uzdevumu veikšanā: — retrospektīvi izvērtējumi, tostarp atbilstības pārbaudes, — prognožu izvērtējumi, tostarp ietekmes novērtējumi, — apspriešanās ar ieinteresētajām personām, — ar pašreizējo un turpmāko politiku un/vai regulatīviem pasākumiem saistīto izmaksu un ieguvumu novērtēšana, jo īpaši attiecībā uz administratīvo slogu, integrētās jūrlietu politikas (IJP) jomās. Iepriekš aprakstītie uzdevumi ir indikatīvi, un atkarībā no līgumslēdzējas iestādes vajadzībām var tikt pieprasīti arī citi uzdevumi, kas saistīti ar IJP izvērtēšanu un ietekmes novērtēšanu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 035-062666
Labojums
18/02/2017 00:00
2016/S 253-465484
Paziņojums par līgumu
31/12/2016 00:00