Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Court of Auditors (ECA)
Publicēšanas datums TED:
21/03/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
25/11/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
CPN 597.
Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā.
Mērķis ir noslēgt 2 pamatnolīgumus par šādām daļām: — 1. daļa: ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā, — 2. daļa: Eiropas Revīzijas palātā nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pārbaužu veikšana.
Pakalpojumi
Konkursa procedūra ar sarunām
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
21/03/2017 00:00
25/11/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Ēdināšanas pakalpojumu vadība Eiropas Revīzijas palātā
Ēdināšanas pakalpojumu vadībai jāaptver šādi pakalpojumi: 1) darbinieku restorāna vadība: darbinieku restorāns atrodas adresē 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, K3 ēkas 1. stāvā. Restorānā var uzņemt aptuveni 400 personu, un tam ir pilnībā aprīkota virtuve, kas atrodas pagrabstāvā; 2) 2 ātrās ēdināšanas kafetēriju (K2 un K3) vadība: K2 un K3 ēkas kafetērijās ir attiecīgi aptuveni 68 un 80 sēdvietas. K2 ēkas kafetērijai blakus atrodas arī birojs. Abas kafetērijas ir pašapkalpošanās kafetērijas; 3) K3 ēkas 6. stāvā izvietotas, pārveidojamas vadības darbinieku ēdamzāles (pusdienām, vakariņām, pieņemšanas gadījumiem) vadība. Šo ēdamzāli var sadalīt, un tajā var vienlaikus apkalpot ne vairāk kā 3 vakariņu un 1 kokteiļvakara viesus, t. i., 170 viesus (bez sēdvietām) kokteiļvakarā vai pasākumā, kurā tiek nodrošināta bufetes tipa ēdināšana, un 120 viesus pusdienās vai vakariņās. K3 ēkas vadības darbinieku ēdamzālei ir pilnībā aprīkota virtuve; 4) tādu saistīto pakalpojumu sniegšana, kurus darbuzņēmējs nodrošinās neekskluzīvu tiesību režīmā; pakalpojumi būs šādi: i. Kafijas pauzes, kurās pasniedz kafiju sanāksmju telpās un kafijas stūrīšos; ii. Kafijas automātu un ūdens sadalītāju noma un apkope, dzērienu piegāde uz Revīzijas palātas locekļu birojiem, saistīto patēriņa materiālu, piemēram, atkārtoti uzpildāmo pudeļu, piegāde un uzstādīšana; iii. Tirdzniecības automāti (dzērienu, uzkodu, sviestmaižu u. c. automāti); iv. Palīdzība Revīzijas palātai, proti, apkalpojošo darbinieku (par galdiem atbildīgo viesmīļu, trauku mazgātāju un šefpavāra) nodrošināšana Revīzijas palātas organizētajiem pieņemšanas gadījumiem. Līgums par 1. daļu ir jaukta tipa līgums, ar kuru Revīzijas palāta uztic darbuzņēmējam dažādu pakalpojumu pārvaldību koncesijas veidā ("koncesijas daļa", kas attiecas uz 1. un 2. punktā un 4. punkta iii) apakšpunktā aprakstītajiem pakalpojumiem). Līgumā ir arī izklāstīti nosacījumi konkrētiem līgumiem, kas attiecas uz ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un ko Revīzijas palāta līguma darbības laikā var piešķirt darbuzņēmējam, izmantojot pirkuma pasūtījumus ("pakalpojumu pamatnolīguma daļa", kas attiecas uz 3. punktā un 4. punkta i), ii) un iv) apakšpunktā aprakstītajiem pakalpojumiem).
Daļa 2
Eiropas Revīzijas palātā nodrošināto ēdināšanas pakalpojumu kvantitatīvo un kvalitatīvo pārbaužu veikšana
Revīzijas palāta meklē pakalpojumu sniedzēju, kas palīdzēs izpildīt tās uzdevumu uzraudzīt, cik apmierinoši tiek izpildīts ēdināšanas līgums (par 1. daļu). "Ēdināšanas pakalpojumu vadība" ir darbinieku restorāna, 2 ātrās ēdināšanas kafetēriju (K2 un K3) un formālām maltītēm un pasākumiem (pusdienām, vakariņām, pieņemšanas gadījumiem) paredzētas vadības darbinieku ēdamzāles vadība.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 065-121760
Labojums
01/04/2017 00:00
2017/S 056-103030
Paziņojums par līgumu
21/03/2017 00:00