Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Juridiskie pakalpojumi.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Police Office (Europol)
Publicēšanas datums TED:
23/03/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
18/04/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
1701/G2/N.
Juridiskie pakalpojumi.
Šī procedūra attiecas uz juridisko pakalpojumu sniegšanu un ir sadalīta 5 daļās: 1. daļa: Nīderlandes komerctiesības, tostarp līgumtiesības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomas / intelektuālā īpašuma (IP) tiesības, privātuma un datu aizsardzība, nodokļu tiesības, kā arī iespējama pārstāvība tiesā (pamatnolīgums ar 1 darbuzņēmēju); 2. daļa: Nīderlandes nodarbinātības un darba tiesības, tostarp nodokļi, pensijas un pabalsti, kā arī veselības aizsardzības un drošības jomas tiesības (pamatnolīgums ar 1 darbuzņēmēju); 3. daļa: ES iepirkuma tiesības, kā arī konsultācijas un iespējama pārstāvība Vispārējā tiesā (pamatnolīgums ar 1 darbuzņēmēju); 4. daļa: Beļģijas komerctiesības, tostarp līgumtiesības, IKT jomas / IP tiesības, privātuma un datu aizsardzība, nodokļu tiesības, kā arī iespējama pārstāvība tiesā (pamatnolīgums ar 1 darbuzņēmēju); 5. daļa: ES nodarbinātības un civildienesta tiesības, kā arī konsultācijas un iespējama pārstāvība Vispārējā tiesā (vairākkārtējs pamatnolīgums ar 3 darbuzņēmējiem – atkārtota konkursa izsludināšana).
Pakalpojumi
Konkursa procedūra ar sarunām
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
23/03/2017 00:00
11/04/2017 13:00
N/P
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
N/P
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 1. daļa: Nīderlandes komerctiesības, tostarp līgumtiesības, IKT jomas / IP tiesības, privātuma un datu aizsardzība, nodokļu tiesības, kā arī iespējama pārstāvība tiesā 1. daļa: uz Eiropola līgumiem kopumā attiecas Savienības tiesību akti, ko attiecīgā gadījumā papildina Nīderlandes tiesību akti. Hāgas tiesu jurisdikcijā ietilpst strīdi, kas saistīti ar līguma interpretāciju un/vai piemērošanu. Eiropolam nav sava jurista, kas būtu kvalificēts Nīderlandes tiesību jomā, tādēļ dažkārt ir nepieciešamas juridiskas konsultācijas Nīderlandes komerctiesību jomā. Konsultācijas var būt saistītas arī ar jautājumiem, kas attiecas uz programmatūras licencēšanas noteikumiem un to interpretāciju saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem, kā arī ar privātuma un datu aizsardzības jautājumiem.
Daļa 2 2. daļa: Nīderlandes nodarbinātības un darba tiesības, tostarp nodokļi, pensijas un pabalsti, kā arī veselības aizsardzības un drošības jomas tiesības 2. daļa: Eiropols piemēro Nīderlandes veselības aizsardzības un drošības standartus. Dažkārt ir nepieciešamas juridiskas konsultācijas Nīderlandes nodarbinātības un darba tiesību jomā, tostarp saistībā ar pensijām un pabalstiem, sociālo nodrošinājumu un nodokļu tiesībām.
Daļa 3 3. daļa: ES iepirkuma tiesības, kā arī konsultācijas un iespējama pārstāvība Vispārējā tiesā 3. daļa: Eiropolam ir štata darbinieki, kas ir kompetenti iepirkuma juridiskajos jautājumos. Tas nozīmē, ka pamata darbu veikts Eiropola darbinieki, bet juridiskās konsultācijas būs saistītas ar konkrētiem aspektiem (piem., būtisks ieguldījums Eiropola sagatavotajā aizstāvībā) un taktiskiem ieteikumiem, kā arī iespējamiem tulkojumiem franču valodā. Katrā tiesvedības posmā jābūt iesaistītiem Eiropola juristiem, un katrā posmā ar tiem jāapspriežas.
Daļa 4 4. daļa: Beļģijas komerctiesības, tostarp līgumtiesības, IKT jomas / IP tiesības, privātuma un datu aizsardzība, nodokļu tiesības, kā arī iespējama pārstāvība tiesā 4. daļa: Eiropols piedalās starpiestāžu iepirkuma procedūrās (t. i., konkursa procedūrās, ko organizē Eiropas Komisija ES iestāžu un aģentūru vārdā). Uz to rezultātā noslēgtajiem līgumiem attiecas Beļģijas tiesību akti un Briseles tiesu jurisdikcija. Dažkārt Eiropolam ir nepieciešamas specializētas konsultācijas par Beļģijas vispārējām komerctiesībām. Konsultācijas var būt saistītas arī ar jautājumiem, kas attiecas uz programmatūras licencēšanas noteikumiem un to interpretāciju saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem, kā arī ar privātuma un datu aizsardzības jautājumiem.
Daļa 5 ES nodarbinātības un civildienesta tiesības, kā arī konsultācijas un iespējama pārstāvība Vispārējā tiesā 5. daļa: Eiropols nodarbina civildienesta ierēdņus saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. Eiropolam ir juridiskajos jautājumos kompetenti štata darbinieki, un tas vēlas nodrošināt iespēju (bet ne pienākumu) piesaistīt juristu uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot pamatnolīgumu, kas varētu tikt noslēgts šīs konkursa procedūras rezultātā. Katrā tiesvedības posmā jābūt iesaistītiem Eiropola juristiem, un katrā posmā ar tiem jāapspriežas.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2017/S 058-107188 Paziņojums par līgumu 23/03/2017 00:00