Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Tehniskie sekretariāti to pilnvaroto iestāžu grupām, kas paredzētas šādās direkt...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicēšanas datums TED:
29/04/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
06/06/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Tehniskie sekretariāti to pilnvaroto iestāžu grupām, kas paredzētas šādās direktīvās: ATEX direktīvā, Mašīnu direktīvā, EMS direktīvā, Liftu direktīvā, PED direktīvā / SPVD direktīvā, Gāzes iekārtu direktīvā.
1. daļa: ATEX direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvā 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē. 2. daļa: Mašīnu direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 17.5.2006 Direktīvā 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK. 3. daļa: EMS direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/30/ES. 4. daļa: Liftu direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvā 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām. 5. daļa: Spiedieniekārtu direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/68/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvā 2014/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū. 6. daļa: Gāzes iekārtu direktīva: tehniskais sekretariāts to pilnvaroto iestāžu grupai, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes 30.11.2009 Direktīvā 2009/142/EK par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo, un Eiropas Parlamenta un Padomes 9.3.2016 Regulā (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Publiskais līgums
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Dalības nosacījumi
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Sprādzienbīstamas vides (ATEX) direktīva – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to pilnvaroto iestāžu grupai, kuras pilnvarotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvu 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē.
Daļa 2 Mašīnu direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK) Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to pilnvaroto iestāžu grupai, kas pilnvarotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 17.5.2006 Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK.
Daļa 3 Elektromagnētiskās savietojamības (EMS) direktīva – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to pilnvaroto iestāžu grupai, kuras pilnvarotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvu 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību.
Daļa 4 Liftu direktīva (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES) Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to pilnvaroto iestāžu grupai, kas pilnvarotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvu 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām.
Daļa 5 Spiedieniekārtu direktīva (PED) – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/68/ES – un Vienkāršu spiedtvertņu direktīva – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/29/ES Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to atbilstības novērtēšanas struktūru grupai, kuras ieceltas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/68/ES un Eiropas Parlamenta un Padomes 26.2.2014 Direktīvu 2014/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz vienkāršu spiedtvertņu pieejamību tirgū.
Daļa 6 Gāzes iekārtu direktīva (GAD) (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/142/EK) un Gāzes iekārtu regula (GAR) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/426) Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir iecelt tehnisko sekretariātu to pilnvaroto iestāžu grupai, kas pilnvarotas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 30.11.2009 Direktīvu 2009/142/EK par iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo. Minētais tehniskais sekretariāts tikpat lielā mērā sniegs atbalstu arī pilnvaroto iestāžu koordinācijas grupai, kas saistīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 9.3.2016 Regulu (ES) 2016/426 par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK, un nodrošina pilnvaroto iestāžu pastāvīgu sadarbību minētās regulas, ar kuru 21.4.2018 pilnībā atcels Gāzes iekārtu direktīvu (Gas Appliance Directive – GAD), ietvaros.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 097-190781 Labojums 20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471 Paziņojums par līgumu 29/04/2017 00:00