Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Klimata pārmaiņu integrēšana lauku attīstības politikā laikposmam pēc 2013. gada...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
02/05/2013
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
14/06/2013
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.A.2/SER/2013/0010.
Klimata pārmaiņu integrēšana lauku attīstības politikā laikposmam pēc 2013. gada.
Šā pētījuma galvenais mērķis ir nodrošināt tehniskas vadlīnijas un pamatnostādnes dalībvalstu vadošajām iestādēm, proti:— inventāra sarakstu, kurā uzskaitīti un aprakstīti tādi jauni un inovatīvi darbību veidi (pa reģioniem diferencētas pielāgošanās un mazināšanas darbības), kas:o iekļaujas lauku attīstības pasākumos, piešķirot īpašu prioritāti klimata jomas mērķiem un cenšoties tos sasniegt,o sniedz uzskatāmu ieguldījumu ES "videi nekaitīgas izaugsmes" prioritātēs,— ieteikumus un piemērus par to, kā risināt klimata pārmaiņas citu lauku attīstības instrumentu, piemēram, "Leader" instrumenta un sadarbības pasākuma (regulas 36. pants), ietvaros,— atbilstošu pasākumu kombināciju piemērus katrai Savienības lauku attīstības īpatnību mērķa jomai, kas saistīta ar klimata pārmaiņām,— kritērijus attiecīgo pasākumu kombināciju novērtēšanai, ņemot vērā to ietekmi uz klimatu un ieguldījumu videi nekaitīgas izaugsmes veicināšanā, jo īpaši darbavietu radīšanā.Līguma papildu mērķis ir palīdzēt Komisijai izplatīt pētījuma rezultātus, sagatavojot informācijas izplatīšanas rīkus un atbalstot darbsemināru.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
02/05/2013 00:00
N/P
14/06/2013 16:00
28/06/2013 14:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2013/S 085-143160
Paziņojums par līgumu
02/05/2013 00:00