Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
ES klimata politikas novērtējums attiecībā uz situāciju ES līdz gadsimta vidum.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
12/04/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
26/05/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.C.1/SER/2017/0004.
ES klimata politikas novērtējums attiecībā uz situāciju ES līdz gadsimta vidum.
Mērķis ir nodrošināt kvantitatīvus (modelēšanas) rīkus un izmantot tos, lai izvērtētu iespējas turpmākajai ES politikai klimata un enerģētikas jomā. Tas ietver ekonomiskās un sociālās ietekmes un ietekmes uz vidi novērtēšanu ES un atsevišķu dalībvalstu mērogā. Jāizmanto aktuālākie modeļi, tie pēc nepieciešamības jāatjaunina, kā arī jānodrošina to integrācija. Jāizveido pamata prognoze un tās varianti. Būs jāizvērtē iespējamo klimata un enerģētikas politikas pasākumu ietekme, tostarp tādu pasākumu ietekme, kas saistīti ar neenerģētikas siltumnīcefekta gāzu emisijām, piemēram, no zemes izmantošanas, lauksaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un rūpniecības nozarēm. Visbeidzot, jānodrošina interaktīvs process informācijas apmaiņai ar dalībvalstu ekspertiem un ieinteresētajām personām. Modelēšanai jāaptver visas ES dalībvalstis (katra atsevišķi) un kandidātvalstis (un, ja iespējams, citas Eiropas valstis). Jāaptver visas nozares, kurās rodas siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Ekonomiski visizdevīgākais
Posmi
12/04/2017 00:00
26/05/2017 16:00
08/06/2017 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 072-136301
Paziņojums par līgumu
12/04/2017 00:00