Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pasākumi ar mērķi atbalstīt BEST sagatavošanās darbību nolūkā sekmēt bioloģiskās...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
14/05/2013
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
02/09/2013
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Pasākumi ar mērķi atbalstīt BEST sagatavošanās darbību nolūkā sekmēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu ES visattālākajos reģionos un aizjūras zemēs un...
Līgums paredz tādas struktūras/platformas izveidi, kas nodrošinās un veicinās informācijas apmaiņu par pieejamību finansējumam no dažādiem avotiem (EK, bet arī dalībvalstīm un citiem iespējamiem partneriem – no starptautiskām finanšu iestādēm, NVO un uzņēmumiem) projektiem, kuru mērķis ir bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas pakalpojumu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana ES visattālākajos reģionos un aizjūras zemēs un teritorijās. Ar šīs struktūras/platformas starpniecību finansējuma nodrošinātājiem un iespējamiem projektu īstenotājiem tiks darīta pieejama informācija, kā arī veicināta nepieciešamo atbalsta mehānismu, tostarp reģionālo ekosistēmu profilu, izstrāde.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
14/05/2013 00:00
N/P
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Interaktīvas platformas izveide un ar to saistītais atbalsts
1. daļa – interaktīvas platformas izveide un ar to saistītais atbalsts ietver šādus uzdevumus: BEST darba grupas izveide ar reģionālo zināšanu centru nodrošinātu atbalstu, interaktīvas tīmekļa vietnes izstrāde un vadība, rīcības komitejas izveide un rīcības komitejas sanāksmju organizēšana 2 reizes gadā, informācijas apmaiņas nodrošināšana un veicināšana saistībā ar finansējuma pieejamību, finansējuma izmantošanu un informācijas izplatīšanu un BEST stratēģiju izstrāde ciešā saistībā ar notiekošajiem pasākumiem ciešā sadarbībā ar vietējām un reģionālām pārvaldēm un kopienām un pilsonisko sadarbību.
Daļa 2
Reģionālo ekosistēmu profilu izstrāde
2. daļa – reģionālo ekosistēmu profilu izstrāde ietver esošo ekosistēmu profilu uzskaiti vietējā vai reģionālā līmenī ES visattālākajos reģionos un aizjūras zemēs un teritorijās, un notiekošo darbu attiecībā uz reģionālo ekosistēmu profiliem, lai novērstu darba dublēšanu un ļautu veidot sinerģijas ar attiecīgajiem notiekošajiem pasākumiem, reģionālo ekosistēmu profilu izveide ar vietējo dalībnieku palīdzību un reģionālo zināšanu centru, kas tiks noteikti 1. daļas ietvaros, atbalstu, un ciešā saistībā ar esošo un notiekošo darbu.Reģionālo ekosistēmu profilu izveide efektīvi jākoordinē, lai nodrošinātu vispārējo kvalitāti un nodrošinātu savstarpējas mācības un pozitīvās pieredzes apmaiņu. Attiecībā uz piedāvājumiem, kas ietver gan 1., gan 2. daļu, šo koordinēšanu veiks 1. daļas ietvaros izveidotā BEST grupa.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2013/S 092-155802
Paziņojums par līgumu
14/05/2013 00:00