Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Līderības un vadības prasmju meistarklašu programmas.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Investment Bank (EIB)
Publicēšanas datums TED:
29/04/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
19/06/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
VP-1387.
Līderības un vadības prasmju meistarklašu programmas.
EIB izsludina uzaicinājumu uz konkursu, lai izraudzītos pakalpojumu sniedzējus, kuri nodrošinās līderības prasmju attīstības programmas, kas ietver kopīgas oficiālas apmācības sesijas, īpaši pielāgotus pasākumus un individuālu atbalstu. Banka meklē pakalpojumu sniedzējus ar plašu un pastāvīgu pieredzi īpaši pielāgotu līderības prasmju attīstības programmu un darbsemināru izstrādē un nodrošināšanā starptautiskā vidē (privāti uzņēmumi un sabiedriskas organizācijas).
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Jauno līderu programma (JLP) Šīs daļas ietvaros sniedzamie pakalpojumi ietver apmācību, kuras mērķis ir izpratnes, komunikācijas un komandas darba kompetenču attīstīšana. Mērķauditorija ir vecākie speciālisti, kam ir potenciāls īstermiņā un vidējā termiņā (1–3 gadu laikā) ieņemt vadošu amatu. Vecākajiem speciālistiem, kam ir potenciāls ieņemt vadošu amatu, ir augstākā izglītība un parasti vairāk nekā 10 gadu pieredze konkrētajā specializācijas jomā. Tie ir strādājuši vairākos amatos, kuru prasības un pienākumi bijuši pietiekami daudzveidīgi, lai tie apgūtu dažādu veidu prasmju un zināšanu kopumu, kas nepieciešams, lai vadītu darbinieku grupu un atrisinātu ar tās darbību un personāla komplektēšanu saistītās problēmas. Nepieciešamais katras programmas apmācību sesijas ilgums ir 3 dienas. Šīs dienas var būt vai nu secīgas, vai izkliedētas 3 mēnešu periodā. EIB paredz īstenot 2–4 programmas apmācību sesijas gadā.
Daļa 2 Līderības pamata programma (LPP) Šīs daļas ietvaros sniedzamie pakalpojumi ietver apmācību, kuras mērķis ir tādu kompetenču attīstīšana, kas saistītas ar citu cilvēku vadīšanu un pāriešanu no speciālista pozīcijas uz grupas vadītāja amatu: mērķauditorija ir nesen iecelti vai darbā pieņemti nodaļu vadītāji – EIB darbinieku hierarhijā tas ir pirmā līmeņa vadītāja amats; nepieciešamais katras programmas apmācību sesijas ilgums ir 4 dienas, kas jānodrošina 3 mēnešu periodā 2 sesijās, kuras katra ilgst 2 secīgas dienas (2 x 2 dienas); EIB paredz īstenot 2–4 programmas apmācību sesijas gadā; papildus (neobligāti) reizi gadā pēc EIB pieprasījuma var tikt organizēta absolventu diena (atskata sesija) visiem šīs programmas bijušajiem dalībniekiem.
Daļa 3 Līderības prasmju attīstības programma (LPAP) Šīs daļas ietvaros sniedzamie pakalpojumi ietver apmācību, kuras mērķis ir palīdzēt vadītājiem kļūt par līderiem. Jāattīsta attiecīgas kompetences. Mērķauditorija ir nesen iecelti vai darbā pieņemti daļu vadītāji – EIB darbinieku hierarhijā tas ir otrā līmeņa vadītāja amats (vidējā līmeņa vadība); nepieciešamais katras apmācību sesijas ilgums ir 6 dienas, kas jānodrošina 3 mēnešu periodā 2 sesijās, kuras katra ilgst 3 secīgas dienas (2 x 3 dienas).
Daļa 4 Augstākā līmeņa līderības prasmju attīstības programma (ALLPAP) Šīs daļas ietvaros sniedzamie pakalpojumi ietver apmācību, kuras mērķis ir tādu kompetenču attīstīšana, kas saistītas ar vadības sistēmām, sarežģītību, stratēģiju un vīziju, kā arī līderības pāreju. Mērķauditorija ir nesen iecelti vai darbā pieņemti departamentu vadītāji un direktorātu vadītāji (saukti arī par direktoriem) – EIB darbinieku hierarhijā tie ir trešā un ceturtā līmeņa vadītāju amati (augstākā līmeņa administratīvā vadība).
Daļa 5 Augstākā līmeņa vadītāju līderības programma (ALVLP) Šī programma ir līdzīga vadošo darbinieku izglītības programmām, ko piedāvā lielākās universitātes un uzņēmējdarbības skolas saistībā ar līderības jautājumiem, kuri ir aktuāli bankas augstākā līmeņa vadītājiem. Tā tiks piedāvāta kā papildinājums 4. daļas ietvaros nodrošinātajai ALLPAP. Bankas mērķis ir noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu ar vismaz 3 un ne vairāk kā 5 pakalpojumu sniedzējiem, lai varētu izvēlēties starp vairākām ALVLP, ņemot vērā attiecīgās personas konkrētos apmācības mērķus, darba grafiku un pieejamos kursu datumus. Mērķauditorija ir departamentu vadītāji un direktorātu vadītāji (saukti arī par direktoriem) – EIB darbinieku hierarhijā tie ir trešā un ceturtā līmeņa vadītāju amati (augstākā līmeņa administratīvā vadība). Nepieciešamais katras apmācību sesijas ilgums ir vismaz 3 dienas, bet ne vairāk kā 10 dienas. Šīs dienas var būt vai nu secīgas, vai izkliedētas.
Daļa 6 Vadītāju meistarklašu programma (VMP) Šīs programmas ietvaros tiks piedāvāti dažādi temati, kas papildina JLP, LPP, LPAP un ALLPAP. Meistarklases tiks veidotas tā, lai dalībnieki varētu izzināt aktuālākos līderības aspektus, kā arī padziļināt savu praksi saistībā ar ilgtspējīgu pieeju mācībām un attīstībai. Bankas mērķis ir noslēgt vairākkārtēju pamatnolīgumu ar vismaz 3 un ne vairāk kā 5 pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu plašāku izvēli, proti, lai starp meistarklasēm ar atšķirīgu metodiku un saturu varētu izvēlēties tās, kas vislabāk piemērotas dažādajām mērķauditorijām un dažādu mērķu sasniegšanai. Kad bankai būs nepieciešama VMP, tā nosūtīs ar šo uzdevumu saistītu pakalpojumu pieprasījumu visiem pakalpojumu sniedzējiem, bet uzdevuma izpildei izvēlēsies tikai 1 pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar pamatnolīguma 4. pantu. Mērķauditorija ir tāda pati kā JLP, LPP, LPAP un ALLPAP mērķauditorija. Nepieciešamais apmācību sesiju ilgums ir vismaz puse dienas un ne vairāk kā 1 diena, un tām jānotiek EIB telpās Luksemburgā. Katru gadu tiks organizētas 2–4 apmācību sesijas.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2017/S 099-195195 Labojums 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Paziņojums par līgumu 29/04/2017 00:00