Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības un atbalsta grupu un Eiropas S...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Publicēšanas datums TED:
07/07/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
21/09/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
ECHO/A2/SER/2017/04.
Civilās aizsardzības moduļu, tehniskās palīdzības un atbalsta grupu un Eiropas Savienības civilās aizsardzības grupu mācības (4 daļas).
Vispārējais mērķis ir pielietot un pārbaudīt zināšanas un pieredzi, kas gūta, piedaloties mehānisma apmācības kursu programmā un citur, un šajā nolūkā atbilstoši ļoti augstam standartam īstenot teorētiskas mācības un lauka mācības, kas orientētas uz dalībniekiem; mācību vajadzībām jāizstrādā vairāki novatoriski, tomēr reālistiski starptautisku norīkojumu scenāriji, kas piemēroti mācībām drošā vidē, kā arī jāveic reģistrēto civilās aizsardzības moduļu / tehniskās palīdzības un atbalsta grupu (technical assistance and support teams – TAST), citu brīvprātīgo rezervju sarakstā iekļauto spēju kopumu, citu kopīgajā ārkārtējo situāciju sakaru un informācijas sistēmā (CECIS) reģistrēto spēju kopumu un mehānisma ekspertu, Eiropas Savienības civilās aizsardzības grupu (European Union civil protection teams – EUCPT) sertificēšana un/vai pārklasificēšana. Izstrādājot mācību scenārijus, jāņem vērā valstu riska novērtējumi, nesenās katastrofu tendences, iepriekšējie mehānisma aktivizēšanas gadījumi, kā arī iepriekšējos mehānisma aktivizēšanas gadījumos un iepriekšējos mācību ciklos gūtā pieredze, turklāt scenārijiem arī jāatbilst tās konkrētās valsts kontekstam, kurā notiks mācības.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
07/07/2017 00:00
21/09/2017 23:59
28/09/2017 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Tādu 5 teorētisku mācību uzdevumu izstrāde, plānošana, īstenošana un pašnovērtēšana, kas paredzēti visu civilās aizsardzības moduļu galvenajiem darbiniekiem, TAST un EUCPT ekspertiem.
Darbuzņēmējs plānos un īstenos 5 teorētiskus mācību uzdevumus, kā arī veiks to pašnovērtējumu. Katrā mācību uzdevumā jābūt iespējai piedalīties vismaz 27 dalībniekiem (tostarp 20 galvenajiem moduļu darbiniekiem, 2 galvenajiem TAST darbiniekiem vai vismaz TAST apmācību saņēmušiem darbiniekiem, kā arī 4 Savienības mehānismā apmācītiem ekspertiem un Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centra (ERCC) koordinatoram, lai mācību ietvaros uz vietas izveidotu koordinācijas centru), un katrā mācību uzdevumā pilnībā jāiesaista vismaz 3 virtuālie moduļi. Papildus tam visos scenārijos, izņemot tos, kuru norise plānota Eiropā, jāparedz, ka piedalās arī pieredzējis ANO katastrofu novērtēšanas un koordinācijas (United Nations Disaster Assessment and Coordination – UNDAC) sistēmas dalībnieks (vēlams, lai tas būtu saņēmis arī mehānisma apmācību), kurš arī piedalās un iesaistās sadarbībā kopā ar EUCPT. Paredzēts arī, ka šā līguma darbības laikā piedalīties mācībās var tikt uzaicināti ne vairāk kā 12 galvenie darbinieki no trešām valstīm (Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas un Kosovas).
Daļa 2
Tādu 3 lauka mācību uzdevumu izstrāde, plānošana, īstenošana un pašnovērtēšana, kas saistīti galvenokārt ar lieljaudas sūknēšanas (High Capacity Pumping – HCP), ūdens attīrīšanas (Water Purification – WP),...
Darbuzņēmējs plānos un īstenos 3 lauka mācību uzdevumus, kā arī veiks to pašnovērtējumu. 1 no mācību uzdevumiem jābūt iespējai piedalīties 5 civilās aizsardzības moduļiem no dažādām iesaistītajām valstīm; 2 mācību uzdevumos jābūt iespējai piedalīties 4 civilās aizsardzības moduļiem no dažādām iesaistītajām valstīm, kā arī pilnībā iesaistīties vismaz 3 virtuālajiem moduļiem (katrā uzdevumā) un/vai vismaz 4 citiem salīdzināmiem spēju kopumiem no brīvprātīgo rezervju saraksta – kopā papildus virtuālajiem moduļiem jāiesaista 4 vai 5 moduļi vai spēju kopumi, kā noteikts iepriekš, un visos gadījumos jāsimulē EUCPT, kuras dalībnieku loma jāizpilda ES mehānisma ekspertiem. Paredzēts arī, ka šā līguma darbības laikā var uzaicināt piedalīties arī daudznacionālus moduļus, kuros iesaistītas trešās valstis (Albānija, Bosnija un Hercegovina un Kosova), saskaņā ar tādu pašu finansēšanas kārtību kā iesaistītajiem mehānisma moduļiem.
Daļa 3
Tādu 5 lauka mācību uzdevumu izstrāde, plānošana, īstenošana un pašnovērtēšana, kas saistīti galvenokārt ar vidēja/plaša mēroga meklēšanu un glābšanu pilsētvidē (Urban Search and Rescue – USAR), CBRN apstākļos...
Darbuzņēmējs plānos un īstenos 5 lauka mācību uzdevumus, kā arī veiks to pašnovērtējumu. 3 mācību uzdevumos jābūt iespējai piedalīties 4 civilās aizsardzības moduļiem, un 2 mācību uzdevumos jābūt iespējai piedalīties 3 civilās aizsardzības moduļiem no dažādām iesaistītajām valstīm, un visos mācību uzdevumos pilnībā jāiesaista vismaz 3 virtuālie moduļi un vismaz 3 citi spēju kopumi no brīvprātīgo rezervju saraksta – kopā papildus virtuālajiem moduļiem jāiesaista 3–4 moduļi vai spēju kopumi, kā noteikts iepriekš, un visos gadījumos jāsimulē EUCPT, kuras dalībnieku loma jāizpilda ES mehānisma ekspertiem. Paredzēts arī, ka šā līguma darbības laikā var uzaicināt piedalīties arī trešo valstu moduļus saskaņā ar tādu pašu finansēšanas kārtību kā iesaistītajiem mehānisma moduļiem.
Daļa 4
Tādu 2 lauka mācību programmu izstrāde, plānošana, īstenošana un pašnovērtēšana, kas katra ietver kompetences uzturēšanas programmu un lauka mācību uzdevumu un kas paredzētas galvenokārt EUCPT ekspertiem un TAST.
Darbuzņēmējs plānos un īstenos 2 lauka mācību programmas, katrā mācību programmā ietverot kompetences uzturēšanas programmu un lauka mācību uzdevumu, kā arī veiks to pašnovērtējumu. Katrā mācību programmā jābūt iespējai piedalīties 3 EUCPT un 3 TAST no dažādām iesaistītajām valstīm, un katrā mācību uzdevumā, ja tas atbilst scenārijam, jāiesaista virtuālie moduļi, kā arī virkne dažādu starptautisko palīdzības sniedzēju, jo īpaši no humānās palīdzības sniedzēju kopienas.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 128-260027
Paziņojums par līgumu
07/07/2017 00:00