Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Emisijas kvotu izsoles un oglekļa dioksīda emisiju tirgus uzraudzība.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
30/05/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
12/07/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.B.1/FRA/2017/0009.
Emisijas kvotu izsoles un oglekļa dioksīda emisiju tirgus uzraudzība.
Darbuzņēmēji 3 atsevišķu daļu ietvaros sniegs Komisijai speciālās zināšanās juridiskajā, ekonomikas, finanšu, grāmatvedības un revīzijas jomā, lai atbalstītu Komisiju attiecībā uz tās darbību, kas attiecas uz ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) ietvaros īstenoto emisijas kvotu izsoļu, kā arī oglekļa dioksīda emisiju tirgus integritātes un uzticamības nodrošināšanu, kura tiek veikta, izstrādājot atbilstīgus tiesību aktus, tos īstenojot un pārraugot, īstenojot publiskā iepirkuma procedūras un līgumiskas vienošanās, kā arī laikus un iedarbīgi risinot problēmas, incidentus un krīzes situācijas. Lūdzam ņemt vērā, ka iepriekšēja informācija par šo konkursu tika publicēta OV 2016/S 103-183492, 31.5.2016, ar nosaukumu "Palīdzība Komisijai Komisijas Regulas (ES) Nr. 1031/2010 ("Izsoļu regula") un ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu saistītā tirgus uzraudzības regulējuma īstenošanā".
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
30/05/2017 00:00
12/07/2017 16:00
20/07/2017 14:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Juridiskā palīdzība
Pamatnolīguma par 1. daļu sākotnējais darbības laiks būs 24 mēneši, un to varēs automātiski atjaunot 2 reizes (kopējais darbības laiks – ne vairāk kā 72 mēneši). Minētās 1. daļas pamatnolīguma darbuzņēmējam(-iem) var būt jāsniedz šādi pakalpojumi: 1) juridiskā palīdzība attiecībā uz to tiesību aktu izstrādi, īstenošanu, pārraudzību un pārskatīšanu, kuri tiks piemēroti primārajam un sekundārajam kvotu tirgum ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros; 2) juridiskā palīdzība attiecībā uz līguma pārvaldību; 3) juridiskā palīdzība attiecībā uz kopīgo iepirkuma procedūru par kopīgo izsoļu platformu vai izsoļu uzraugu; 4) juridiskā palīdzība attiecībā uz kopīgā iepirkuma nolīgumu pārvaldību; 5) koordinēšanas un nodošanas uzdevumi. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos (sk. konkursa specifikāciju 2.3. iedaļu).
Daļa 2
Ekonomiskā un finansiālā tirgus analīze
Pamatnolīguma par 2. daļu sākotnējais darbības laiks būs 24 mēneši, un to varēs automātiski atjaunot 2 reizes (kopējais darbības laiks – ne vairāk kā 72 mēneši). Minētās 2. daļas pamatnolīguma darbuzņēmējam(-iem) var būt jāsniedz šādi pakalpojumi: 1) oglekļa dioksīda emisiju tirgu darbības ekonomiskā un finansiālā analīze; 2) ekonomikas un finanšu jomas padomi attiecībā uz to tiesību aktu izstrādi, īstenošanu, pārraudzību un pārskatīšanu, kuri tiks piemēroti primārajam un sekundārajam kvotu tirgum ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros; 3) ekonomikas un finanšu jomas padomi attiecībā uz līgumu pārvaldību; 4) ekonomikas un finanšu jomas padomi un atbalsts attiecībā uz iepirkuma procedūru par kopīgo izsoļu platformu vai izsoļu uzraugu; 5) ekonomikas un finanšu jomas padomi attiecībā uz kopīgā iepirkuma nolīgumu pārvaldību; 6) koordinēšanas un nodošanas uzdevumi. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos (sk. konkursa specifikāciju 2.3. iedaļu).
Daļa 3
Grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi
Pamatnolīguma par 3. daļu sākotnējais darbības laiks būs 24 mēneši, un to varēs automātiski atjaunot 2 reizes (kopējais darbības laiks – ne vairāk kā 72 mēneši). Minētās 3. daļas pamatnolīguma darbuzņēmējam(-iem) var būt jāsniedz šādi pakalpojumi: 1) grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi attiecībā uz Izsoļu regulas īstenošanu, tai skaitā atbilstības revīzija saistībā ar Izsoļu regulas īstenošanu ar izsoļu platformu starpniecību; 2) grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi attiecībā uz to ES finanšu tirgu jomas tiesību aktu izstrādi, īstenošanu, pārraudzību un pārskatīšanu, kuri tiks piemēroti primārajam un sekundārajam kvotu tirgum; 3) grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūrām par kopīgās izsoļu platformas un izsoļu uzrauga izvirzīšanu, tai skaitā palīdzību saistībā ar finansiālo prasību un izmaksu struktūras noteikšanu, kā arī kandidātu vai pretendentu finansiālās situācijas novērtēšanu; 4) grāmatvedības un revīzijas pakalpojumi attiecībā uz līgumiem ar kopīgo izsoļu platformu un izsoļu uzraugu, tai skaitā darbības revīzija attiecībā uz pakalpojumu izpildi šo līgumu ietvaros un revīzija saistībā ar izmaksu un izmaksu svārstību noteikšanu un saistītās cenas pārskatīšanas novērtēšanu attiecībā uz šiem līgumiem; 5) nodošanas uzdevumi. Sīkāku informāciju lūdzam skatīt iepirkuma dokumentos (sk. konkursa specifikāciju 2.3. iedaļu).
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 102-203754
Paziņojums par līgumu
30/05/2017 00:00