Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atbalsts ES Kokmateriālu regulas īstenošanā.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
05/06/2013
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
24/07/2013
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.E.2/SER/2013/0027.
Atbalsts ES Kokmateriālu regulas īstenošanā.
Eiropas Savienības politika cīņai pret nelikumīgu mežistrādi un ar to saistīto tirdzniecību tika noteikta 2003. gadā ar Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT). Tajā tika piedāvāts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus šīs problēmas risināšanā. Rīcības plāna īstenošanas ietvaros ES ir risinājusi sarunas par tādu brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu (BPN) noslēgšanu ar kokmateriālu ražotājām valstīm (partnervalstis), kas pusēm uzliek juridiskas saistības ieviest licencēšanas sistēmu un reglamentēt minētajos nolīgumos uzskaitīto kokmateriālu un koka izstrādājumu tirdzniecību.Ņemot vērā problēmas nopietnību un steidzamību, bija nepieciešams papildināt un stiprināt Rīcības plānu FLEGT ar papildpasākumiem, tāpēc tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 20.10.2010 Regula (ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus (ES Kokmateriālu regula; EUTR); minētā regula stājās spēkā 2.12.2010:http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htmRegula aptver plašu koka izstrādājumu klāstu, kas uzskaitīti tās pielikumā, izmantojot ES muitas kodeksa nomenklatūru. To sāka piemērot no 3.3.2013, lai dotu ES operatoriem, kokmateriālu ražotājiem un dalībvalstīm, kā arī tirdzniecības partneriem laiku sagatavoties. Līdz 2012. gada jūnijam Komisija pieņēma nepieciešamos neleģislatīvos aktus: Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 363/2012 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 607/2012. 2013. gadā Komisija ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāja tādas vadlīnijas par EUTR, kurās ir skaidroti ar regulu saistīti konkrēti jautājumi.Lai arī regulas ir tieši saistošas visā ES, dalībvalstīm jāpieņem noteikti īpaši pasākumi un tās ir atbildīgas par šo regulu sistemātisku īstenošanu un piemērošanu.Līguma mērķis ir:1. Nodrošināt atbalstu Eiropas Komisijai pārraudzības organizāciju pieteikumu novērtēšanā;2. Nodrošināt atbalstu Eiropas Komisijai EUTR īstenošanas un piemērošanas pārraudzībā, kā noteikts iepriekš;3. Sniegt Eiropas Komisijai tādus datus saistībā ar iepriekš 1. un 2. punktā minēto, kas tiks izmantoti regulas pārskatīšanā, kuru plānots veikt 2015. gadā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
05/06/2013 00:00
N/P
24/07/2013 16:00
07/08/2013 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2013/S 107-182396 Paziņojums par līgumu 05/06/2013 00:00