Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Starptautiskās drošības pakalpojumi.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Investment Bank (EIB)
Publicēšanas datums TED:
31/08/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
06/10/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
LZ-1412.
Starptautiskās drošības pakalpojumi.
Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir nodrošināt ārpakalpojumu sniegšanu, lai aptvertu visas EIB drošības, drošuma un veselības aizsardzības vajadzības attiecībā uz visām darbībām ārpus Luksemburgas saskaņā ar darbības un korporatīvo stratēģiju. Šis uzaicinājums uz konkursu tiks sadalīts šādās 5 daļās: — 1. daļa: starptautiskā informācija un izlūkošana, — 2. daļa: starptautiskās drošības konsultācijas, — 3. daļa: starptautiskā personāla drošības un aizsardzības pakalpojumi, — 4. daļa: ārkārtas evakuācija, — 5. daļa: apmācības atbalsts. Visas daļas tiks piešķirtas vienlaikus. 1 pretendents drīkst iesniegt piedāvājumus par vairākām daļām, tomēr tādā gadījumā pretendentiem jāiesniedz piedāvājums par katru daļu atsevišķi. Katra daļa tiks vērtēta atsevišķi.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
31/08/2017 00:00
06/10/2017 23:59
10/10/2017 14:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Starptautiskā informācija un izlūkošana 1. daļa attiecas uz globāla mēroga drošības un medicīnas informācijas nodrošināšanu ar mērķi atbalstīt klienta starptautiskās darbības un nodrošināt pēc pasūtījuma izstrādātus pētījumus par jebkādu jomu saistībā ar drošības un medicīnas turpmākajiem vai pašreizējiem aktuālajiem jautājumiem.
Daļa 2 Starptautiskās drošības konsultācijas EIB paplašina globālā mēroga darba braucienus un komandējumus, un daži no tiem norisināsies augstāka riska vidē. EIB ir gandrīz 40 ārējie biroji, kas atrodas ārpus Luksemburgas, un tā pašreiz paplašina savu portfeli ārvalstīs – Eiropā, Āfrikā, Centrālamerikā un Dienvidamerikā. Esošo darba vietu pilns saraksts ir sniegts konkursa dokumentos. Vairāki EIB komandējumi norisināsies lauku vai attālās teritorijās ārpus lielām pilsētām vai ieceļošanas ostām; daži galamērķi ir teritorijas, kurās pastāv personāla drošības apdraudējuma iespēja. EIB apzinās savus pienākumus un tādēļ vēlas nodrošināt, ka tiek paredzēti atbilstoši atbalsta pakalpojumi šādas situācijas novēršanai. 2. daļas pakalpojumi aptver iespējamo scenāriju pilnu klāstu drošības incidentam, kas varētu notikt. Pretendentam jābūt pieredzei darbā ar personāla drošības apdraudējumu plašu klāstu, lai tam būtu plaša izpratne par to, kā pārvaldīt šādas situācijas.
Daļa 3 Starptautiskā personāla drošības un aizsardzības pakalpojumi 3. daļa attiecas uz apsardzes un drošības pakalpojumu sniegšanu EIB darbiniekiem, kas dodas uz ES un ārvalstīm un/vai strādā ES un ārvalstīs, izņemot EIB galveno mītni, kura atrodas Luksemburgā. Tā konkrēti attiecas uz drošības palīdzības pakalpojumu sniegšanu darbiniekiem, kas dodas darba braucienos, vai ārējo biroju darbiniekiem; pakalpojumu ietvaros konkrētās vietas darbiniekiem var būt jāsniedz sagaidīšanas un uzņemšanas, drošības eskorta, "starpnieka" pakalpojumi.
Daļa 4 Ārkārtas evakuācijas pakalpojumi 4. daļa attiecas uz evakuācijas pakalpojumu sniegšanu ar mērķi nodrošināt ārkārtas transportu krīzes vai ārkārtas situācijas gadījumā komandējuma laikā vai EIB ārējo biroju atrašanās vietās.
Daļa 5 Apmācības atbalsts 5. daļa attiecas uz specializētas un vispārīgas drošības un veselības aizsardzības apmācības komplektu nodrošināšanu, ietverot e-mācību moduļus, EIB darbiniekiem komandējumos vai Luksemburgā, jo īpaši saistībā ar braucienu drošību un veselības aprūpi.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2017/S 166-341075 Paziņojums par līgumu 31/08/2017 00:00