Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Apstrādes aprīkojuma piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicēšanas datums TED:
08/11/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
21/12/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
OIB.02/PO/2017/054/779.
Apstrādes aprīkojuma piegāde un saistīto pakalpojumu sniegšana.
Mērķis ir noslēgt līgumu par: — apstrādes aprīkojuma (aizstāšanas aprīkojuma un jauna aprīkojuma) piegādi ar mērķi apmierināt Komisijas un Parlamenta vajadzības ļoti atšķirīgās darba vidēs ēkās, kuras abas iestādes izmanto Galvaspilsētas Briseles reģionā un apkārtējā teritorijā, Luksemburgā un Strasbūrā, — transportēšanas, testēšanas, nodošanas ekspluatācijā un lietotāju apmācības pakalpojumiem, — izlietotā apstrādes aprīkojuma aizvākšanu un nodošanu pārstrādei, — pēcpārdošanas apkalpošanu garantijas perioda laikā, — remonta un profilaktiskās uzturēšanas pakalpojumiem, samaksu rēķinot par stundām.
Piegādes
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Pamatnolīgums
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Dalības nosacījumi
— pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un minēta specifikāciju I pielikumā "Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts", — pretendentam jo īpaši jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas tādas veidlapas veidā, kas publicēta šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts. NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
— pēdējo 3 finanšu gadu tādu finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas, kuros norādīta gada pirmsnodokļu peļņa. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents minētās kopijas nevar iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti, — paziņojums par konkrēto gada apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados šā līguma jomā.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums, ka viņa vidējais konkrētais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados bijis 200 000 EUR.
pretendentam jāsniedz 5 piemēri par apstrādes aprīkojuma piegāžu veikšanu pēdējos 3 gados.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka katras piegādes vērtība ir bijusi vismaz 5 000 EUR.
Posmi
08/11/2017 00:00
21/12/2017 15:00
11/01/2018 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 214-444042
Paziņojums par līgumu
08/11/2017 00:00