Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Līmēšanas iekārtas iegāde un uzturēšana.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicēšanas datums TED:
09/11/2017
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
22/12/2017
Statuss:
Slēgts
Informācija
OIB.02/PO/2017/053/778.
Līmēšanas iekārtas iegāde un uzturēšana.
Līmēšanas iekārtas iegāde un uzturēšana ar mērķi aizstāt 2 pašreizējās līmēšanas iekārtas.
Piegādes
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Pamatnolīgums
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomiski visizdevīgākais
Dalības nosacījumi
pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un minēta specifikāciju I pielikumā "Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts". Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kas varētu viņu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas šajā tīmekļa vietnē publicētās veidlapas veidā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts. NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz nepieciešamais svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.
pretendentam jāiesniedz: — finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tos iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti, — paziņojums par gada apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados šajā paziņojumā par līgumu ietvertajā jomā.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums, ka viņa vidējais konkrētais apgrozījums minētajos 3 finanšu gados bijis 380 000 EUR gadā.
pretendentam jāiesniedz: saraksts ar galvenajām atsaucēm uz pēdējos 5 gados Eiropā/Beļģijā izpildītiem publiskā vai privātā sektora līgumiem. Šim sarakstam jāpierāda, ka piegādes un pakalpojumi ir tieši saistīti ar šo līgumu. Tādēļ jānorāda šādas ziņas: saņēmēju nosaukumi un adreses, nodrošināto iekārtu un papildu pakalpojumu (uzturēšana utt.) apraksts, summas, par kurām izrakstīti rēķini.
sarakstā ar galvenajām atsaucēm jāietver vismaz 2 klientu atsauksmes; katrai atsauksmei jābūt par vismaz 1 iekārtu, kurai nodrošināta uzturēšana.
Posmi
09/11/2017 00:00
22/12/2017 15:00
12/01/2018 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2017/S 215-446066
Paziņojums par līgumu
09/11/2017 00:00