Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Vispārīgi komunikācijas un publikāciju pakalpojumi
Līgumslēdzēja iestāde:
European Maritime Safety Agency
Publicēšanas datums TED:
07/04/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
14/05/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EMSA/OP/9/2018
Vispārīgi komunikācijas un publikāciju pakalpojumi
Šī procedūra ietver virkni komunikācijas un publikāciju pakalpojumu (sadalīti 5 konkrētās daļās), lai sniegtu atbalstu aģentūrai tās ārējo un iekšējo komunikācijas darbību īstenošanā. — 1. daļa ietver pakalpojumus EMSA publikāciju drukāšanas nodrošināšanai. — 2. daļa ietver marķētus reklāmas materiālus, izstādes materiālus un apģērbu. — 3. daļa ietver tīmekļa izstrādes pakalpojumus atvērta avota tīmekļa satura pārvaldībai. — 4. daļa ietver multivides pakalpojumus, tostarp pasākumu audiovizuālo nodrošinājumu, video pēcapstrādi, animācijas grafiku un attēlu iegūšanu. —5. daļa ietver grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu infografikas un ilustrācijas, kā arī maketēšanu EMSA publikācijām.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
07/04/2018 00:00
14/05/2018 20:00
18/05/2018 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Drukāšanas pakalpojumi
1. daļa ietver pakalpojumus EMSA publikāciju drukāšanas nodrošināšanai: i) standarta formāta pastāvīgajām publikācijām; ii) 1 lappuses A4 formāta 3 daļu skrejlapām; iii) 4/8 lappušu A4 formāta brošūrām; iv) A0 formāta EMSA plakātiem; v) 32/48/64 lappušu tehniskajām atskaitēm, vadlīnijām, rokasgrāmatām un pārskatiem; vi) 8/56/72 lappušu 20 cm kvadrātveida publikācijām; vii) A4 formāta vienpusējām/divpusējām faktu lapām; viii) zīmola rakstāmlietām. Līguma darbības laikā publikācijas kopā ar tekstu un attēliem jāpiegādā EMSA drukai optimizētā PDF formātā (izstrādāts programmā Adobe InDesign).
Daļa 2
Marķēti reklāmas materiāli
2. daļa ietver šādus pakalpojumus, kuru paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa): a) marķēti reklāmas materiāli un preces (korporatīvās dāvanas), tostarp VIP preces: i) zemas vērtības zīmola materiāli konferencēm un informatīviem stendiem; ii) vidējas vērtības marķētas reklāmas preces; iii) zīmola VIP reklāmas preces; c) zīmola apģērbs; b) mobili izstādēm paredzēti zīmola materiāli. Pretendentiem jānodrošina produktu katalogs un/vai pakalpojumi, lai nodemonstrētu visu piedāvāto produktu un/vai pakalpojumu klāstu.
Daļa 3
Tīmekļa izstrādes pakalpojumi
3. daļa ietver tīmekļa izstrādes pakalpojumus atvērta avota tīmekļa satura pārvaldībai. Lai palielinātu EMSA komunikāciju komandas spējas, aģentūrai dažkārt nepieciešami tīmekļa izstrādes un ar attīstīšanu saistītas uzturēšanas pakalpojumi aģentūras izvēlētai tīmekļa satura pārvaldības sistēmai (Joomla!). Visām cenām jābūt balstītām uz sniegto konsultēšanu ārpus iestādes (attālināti) cilvēkdienās (7,5 stundas). Pretendentiem jāparāda iepirkuma specifikāciju 15. iedaļas 5. punktā norādītās zināšanas un pierādītas spējas. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).
Daļa 4
Multivides pakalpojumi
4. daļa ietver multivides pakalpojumus, tostarp pasākumu audiovizuālo nodrošinājumu, video pēcapstrādi, animācijas grafiku un attēlu iegūšanu. a) Pasākumu audiovizuālais nodrošinājums. b) Video pēcapstrāde. c) Animācijas grafika. d) Attēlu iegūšana. e) Cena par profilu. Attiecīgās cenas pretendentam jānorāda 4. daļas 1. pielikumā, un tajās nav jāiekļauj transporta un izmitināšanas izmaksas, kuras atbilstošos gadījumos saskaņā ar pamatnolīgumu segs aģentūra. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).
Daļa 5
Grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumi
5. daļa ietver grafiskā dizaina un maketēšanas pakalpojumus, lai nodrošinātu infografikas un ilustrācijas, kā arī maketēšanu EMSA publikācijām. a) Grafiskais dizains. EMSA publikācijām un tīmekļa vietnei nepieciešamas profesionāli izstrādātas infografikas un ilustrācijas, tostarp diagrammas, darbplūsmas grafiki un kartes (izmērs: A5 vai A4 formāta lappuse). Balstoties uz EMSA norādījumiem, darbuzņēmējam jāizstrādā atbilstoši vizuālie materiāli. Dizaineriem jāstrādā tā, lai nodrošinātu EMSA vismaz 2 posmus vizuālā materiāla projekta pārstrādei vai pabeigšanai. Ar e-pasta starpniecību jāpiegādā digitāla, rediģējama datne (piem., .ai, .tiff vai .indd datne) bez autoratlīdzības ierobežojumiem. Pretendentiem jāpiedāvā arī cilvēkdienas likme (balstoties uz 7,5 h dienu) un vismaz 2 ekspertu CV. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa). b) Maketēšanas pakalpojumi. EMSA var būt nepieciešama papildu palīdzība saistībā ar publikāciju, tostarp tehnisko atskaišu, 3 daļu skrejlapu un 4/8 lappušu brošūru, utt., maketēšanu. Pretendentiem jāstrādā tā, lai nodrošinātu EMSA vismaz 2 posmus maketa projekta pārstrādei vai pabeigšanai. Ar e-pasta starpniecību jāpiegādā digitāla, rediģējama datne (piem., .indd vai .indt datne) bez autoratlīdzības ierobežojumiem. Pretendentiem jāpiedāvā cilvēkdienas likme (balstoties uz 7,5 h dienu), uzskaitīto publikāciju maketi, kā arī vismaz 2 ekspertu CV. Paraugi jāiesniedz kopā ar piedāvājumu, saskaņā ar kvalitātes kritērijiem (iepirkuma specifikāciju 16. iedaļa).
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2018/S 073-161049
Labojums
14/04/2018 00:00
2018/S 068-150083
Paziņojums par līgumu
07/04/2018 00:00