Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Plāns nozaru sadarbībai prasmju jomā – būvniecības nozares atbalsta pasākumi
Līgumslēdzēja iestāde:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicēšanas datums TED:
23/05/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
23/07/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EASME/COSME/2017/042
Plāns nozaru sadarbībai prasmju jomā – būvniecības nozares atbalsta pasākumi
Šis ir uzaicinājums uz konkursu atklātas procedūras veidā, lai noslēgtu pakalpojumu līgumu par atlasīto ar darba aizsardzību (Occupational Health and Safety – OSH) saistīto Eiropas profesionālās izglītības moduļu izstrādi būvniecības nozarē, pamatojoties uz noteikto prasmju vajadzībām OSH jomā konkrētiem būvniecības profesionālajiem profiliem, jo īpaši strādājot ar jauniem būvniecības un izolācijas materiāliem, tehnoloģiju un atsevišķām procedūrām (ietverot arī attiecīgo aprīkojumu). Šīs rīcības galvenais mērķis ir veicināt prasmju ilgtermiņa stratēģijas izstrādi un īstenošanu būvniecības nozarē, apkopojot pierādījumus par prasmju līmeni un risinot jautājumus par prasmju trūkumiem, nepilnībām un neatbilstībām. Galvenā uzmanība tiks vērsta uz pašreizējām un turpmākām vajadzībām, prasmju pilnveidi un jaunas mācību programmas izstrādi, kā arī tiks novērtēts, vai nepieciešama profesionālo profilu pārskatīšana. Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Publiskais līgums
https://ec.europa.eu/easme/en
Ekonomiski visizdevīgākais
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
23/05/2018 00:00
18/07/2018 23:59
N/P
23/07/2018 15:00
26/07/2018 14:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2018/S 096-217867 Paziņojums par līgumu 23/05/2018 00:00