Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Apmācības kursu nodrošināšana negadījumu izmeklētājiem
Līgumslēdzēja iestāde:
European Maritime Safety Agency
Publicēšanas datums TED:
16/06/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
13/07/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EMSA/OP/14/2018
Apmācības kursu nodrošināšana negadījumu izmeklētājiem
Līguma mērķis ir izstrādāt un nodrošināt apmācības kursus saistībā ar jūras negadījumu izmeklēšanu, kā arī sagatavot atbilstošu mācību materiālu, tostarp prezentācijas, uzdevumus, gadījumu piemērus un papildu piezīmes. Kursi ir iedalīti 2 atsevišķās daļās, par kurām tiks noslēgti atsevišķi pakalpojumu pamatnolīgumi (tālāk norādīti to priekšmeti): — 1. daļa: pamatprasmju kurss negadījumu izmeklētājiem; — 2. daļa: padziļināto zināšanu kurss negadījumu izmeklētājiem.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Pamatnolīgums
Dalības nosacījumi
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
16/06/2018 00:00
13/07/2018 20:00
18/07/2018 11:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Pamatprasmju kurss negadījumu izmeklētājiem
Iepirkuma mērķis ir atrast piemērotus pasniedzējus, kuri: — palīdzēs EMSA instruktoram(-iem), ņemot vērā 2.1.1. iedaļā uzskaitītos punktus. Par precīzu iesaisti EMSA instruktors(-i) un darbuzņēmējs vienosies vismaz 3 nedēļas pirms plānotās apmācību uzsākšanas dienas. Paredzams, ka moduļu, kuru pasniegšanā darbuzņēmējam jāpalīdz EMSA instruktoram, kopējais ilgums būs 11 stundas; — izveidos praktisko uzdevumu / gadījumu pētījumu saturu (veikšanai mācību klasē) un pasniegs moduļus atbilstoši kursa plānam, ņemot vērā 2.1.2. iedaļā uzskaitītos punktus; to kopējais paredzētais ilgums – 24 stundas. Darbuzņēmējam jāsagatavo piemērots mācību materiāls pirms pirmās apmācību nodarbības un pēc nepieciešamības tas jāatjauno pirms turpmākām nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku atsauksmes par kursa mērķu sasniegšanu, kā noteikts 2.1.2. iedaļā un atbilstoši sadarbībai ar EMSA instruktoru(-iem). Darbuzņēmējam jāveicina aktīva visu dalībnieku iesaiste kursos; to ņemot vērā, minētie uzdevumi / gadījuma pētījumi jāveic mācību klasē uz vietas, dalībniekus iedalot grupās. Turklāt papildu dokumentācijā jāietver visaptverošas mācību piezīmes, ko izdalīt dalībnieku vidū.
Daļa 2
padziļināto zināšanu kurss negadījumu izmeklētājiem.
Iepirkuma mērķis ir atrast piemērotus pasniedzējus, kuri: — palīdzēs EMSA instruktoram(-iem), ņemot vērā 2.2.1. iedaļā uzskaitītos punktus. Par precīzu iesaisti EMSA instruktors(-i) un darbuzņēmējs vienosies vismaz 3 nedēļas pirms plānotās apmācību uzsākšanas dienas. Paredzams, ka moduļu, kuru pasniegšanā darbuzņēmējam jāpalīdz EMSA instruktoram, kopējais ilgums būs 6 stundas, — izveidos praktisko uzdevumu / gadījumu pētījumu saturu (veikšanai mācību klasē) un pasniegs moduļus atbilstoši kursa plānam, ņemot vērā 2.2.2. iedaļā uzskaitītos punktus; to kopējais paredzētais ilgums – 29 stundas. Darbuzņēmējam jāsagatavo piemērots mācību materiāls pirms pirmās apmācību nodarbības, un pēc nepieciešamības tas jāatjauno pirms turpmākām nodarbībām, ņemot vērā dalībnieku atsauksmes par kursa mērķu sasniegšanu, kā noteikts 2.2.2. iedaļā un atbilstoši sadarbībai ar EMSA instruktoru(-iem). Darbuzņēmējam jāveicina aktīva visu dalībnieku iesaiste kursos; to ņemot vērā, minētie uzdevumi / gadījuma pētījumi jāveic mācību klasē uz vietas, dalībniekus iedalot grupās. Turklāt papildu dokumentācijā jāietver visaptverošas mācību piezīmes, ko izdalīt dalībnieku vidū.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2018/S 114-258473
Paziņojums par līgumu
16/06/2018 00:00