Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimn...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicēšanas datums TED:
30/06/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
01/10/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EASME/EMFF/2018/011
Pamatnolīgums par pētījumiem, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas atbalstam attiecībā uz ES ūdeņiem, izņemot Vidusjūru un Melno jūru (2 daļas)
Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu 1 kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu uz daļu, par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam šādās jomās: — 1. daļa — Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņi, — 2. daļa — Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņi un ES attālākie reģioni. Par katru daļu tiks noslēgts 1 kaskādes veida vairākkārtējs pamatnolīgums ar ne vairāk kā 3 izraudzītajiem pretendentiem. Šo vairākkārtējo pamatnolīgumu vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus nepieciešamos pakalpojumus ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam ES ūdeņos, tostarp par transversāliem jautājumiem, bet neietverot konkrētus jautājumus saistībā ar Vidusjūru un Melno jūru, kas ir ietverti pamatnolīgumā EASME/EMFF/2016/032. Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Pamatnolīgums
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
30/06/2018 00:00
01/10/2018 15:00
02/10/2018 11:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
1. daļa – zinātniskas konsultācijas KZP atbalstam Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņos
Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam turpmāk norādītajās jomās. — 1. daļa: Baltijas jūra un Ziemeļjūra. Kaskādes veida vairākkārtējais pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā 3 izraudzītiem pretendentiem. Šī vairākkārtējā pamatnolīguma vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam Baltijas jūras un Ziemeļjūras ES ūdeņos. Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Daļa 2
2. daļa – zinātniski ieteikumi KZP atbalstam Atlantijas okeāna ES ziemeļu daļas ūdeņos un ES attālākajos reģionos.
Šis ir atklātas procedūras uzaicinājums uz konkursu, lai noslēgtu kaskādes veida vairākkārtēju pamatnolīgumu par tādu pētījumu nodrošināšanu, kas sniedz zinātniskus ieteikumus kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) īstenošanas atbalstam turpmāk norādītajās jomās. — 2. daļa — Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņi un ES attālākie reģioni. Kaskādes veida vairākkārtējais pamatnolīgums tiks noslēgts ar ne vairāk kā 3 izraudzītiem pretendentiem. Šī vairākkārtējā pamatnolīguma vispārējais mērķis ir sniegt Eiropas Komisijai pielāgojamu rīku, lai pieprasītu konkrētus zinātniskus ieteikumus, kas tiek iesniegti laikus, par zivsaimniecību pārvaldību vai citus pakalpojumus, kas nepieciešami ieteikumu sniegšanai KZP atbalstam Atlantijas okeāna ES rietumu daļas ūdeņos un ES attālākajos reģionos. Darbuzņēmēja īstenojamie uzdevumi sīkāk raksturoti konkursa specifikāciju 1. iedaļā.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2018/S 149-340221
Labojums
04/08/2018 00:00
2018/S 124-281154
Paziņojums par līgumu
30/06/2018 00:00