Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Copernicus zemes monitoringa pakalpojumi – zemes pārklājuma augstas izšķirtspēja...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
17/07/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
02/10/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EEA/IDM/R0/18/009
Copernicus zemes monitoringa pakalpojumi – zemes pārklājuma augstas izšķirtspējas raksturojumi 2018. atsauces gadam
Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pakalpojumu līgumu(-us) ar uzņēmēju(-iem), kas nodrošinātu 4 esošo augstas izšķirtspējas datu slāņu (high resolution layers – HRL) modernizāciju un izgatavošanu ar dažām izmaiņām (galvenokārt jauni vai modificēti izmaiņu rezultāti) attiecībā uz 2018. atsauces gadu un izmaiņu rezultātus 2015.–2018. gada periodam.Šis uzaicinājums uz konkursu ir sadalīts 4 daļās.— 1. daļa: necaurlaidība (2018. gads), necaurlaidības izmaiņas (2015.–2018. gads) un apbūve (2018. gads),— 2. daļa: ar mežiem saistītie rezultāti — koku pārklājuma blīvums, dominējošais lapu tips un izmaiņu rezultāti, kā arī ar meža tipu saistītie rezultāti— 3. daļa: zālāji un ar tiem saistītās izmaiņas— 4. daļa: ūdenstilpes un mitrums.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Publiskais līgums
Dalības nosacījumi
kā norādīts konkursa specifikāciju 2.2.1. un 2.2.2.1. iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
17/07/2018 00:00
02/10/2018 14:00
04/10/2018 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Necaurlaidība (2018. gads), necaurlaidības izmaiņas (2015.–2018. gads) un apbūve (2018. gads) Šī daļa ietver 3 galveno rezultātu izstrādi:1) turpmāku esošo necaurlaidības statusa izmaiņu izstrādi attiecībā uz 2018. atsauces gadu, tikai ar palielinātu telpisko izšķirtspēju no 20 m uz 10 m;2) turpmāku esošo necaurlaidības izmaiņu rezultātu izstrādi attiecībā uz 2015.–2018. gadu (20 m);3) apbūves komponenta statusa slāni attiecībā uz 2018. gadu ar 10 m augstu telpisko izšķirtspēju.Necaurlaidības HRL ir ilgākās esošās laikrindas visiem HRL, sākot ar 2006. gada, tad 2009. gada, 2012. gada un 2015. gada rezultātiem, kā arī saistītie izmaiņu rezultāti. Izstrādes metode un darbplūsma pašreiz ir samērā stabila, bet ir ieviestas 2 būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem rezultātiem:1) necaurlaidības statusa slānis attiecībā uz 2018. gadu uzlabos telpisko izšķirtspēju no 20 m x 20 m pikseļu izmēra uz 10 m x 10 m pikseļiem saskaņā ar tehnoloģiskajiem uzlabojumiem un attīstību;2) lai sniegtu papildu vērtību, tiks ietverti saskaņoti apbūves rezultāti, kurus izstrādāja Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) kā daļu no Eiropas ilgtermiņa uzturēšanās kartes (European settlement map – ESM) un kuri būs balstīti uz Sentinel-2 attēliem un pieejami pilnībā saskaņoti ar necaurlaidības komponentu, tajā pašā 10 m x 10 m telpiskajā izšķirtspējā.
Daļa 2 ar mežiem saistītie rezultāti — koku pārklājuma blīvums un dominējošais lapu tips, un izmaiņu rezultāti, kā arī ar meža tipu saistītie rezultāti Šī daļa ietver meža HRL 2. atjaunināšanu un pamatā ir ieviestā izstrādes darbplūsma un metode, lai iegūtu galvenā koku pārklājuma blīvuma (Tree cover density – TCD) un dominējošā lapu tipa (Dominant leaf type – DLT) rezultātu attiecībā uz 2018. atsauces gadu. Iegūtie “meža” rezultāti arī ir ietverti iepriekšējiem rezultātiem līdzīgā veidā. Galvenās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo meža HRL ir šādas:1) augstāka statusa slāņu telpiskā izšķirtspēja (10 m x 10 m) saskaņā ar citiem HRL;2) izmaiņu rezultātu vienkāršošana, pamatojoties uz iegūtajām atziņām no pirmajiem ar mežu saistīto izmaiņu rezultātiem (2012.–2015. gads).Lai nodrošinātu izmaiņu rezultātus visām pieejamām laikrindām, šie vienkāršojumi ir ieviesti gan attiecībā uz 2012.–2015. gadu (pamatojoties uz esošajiem 2012.–2015. gada izmaiņu rezultātiem), gan attiecībā uz 2015.–2018. gadu.
Daļa 3 Zālāji un ar tiem saistītās izmaiņas Šī daļa ietver ar zālājiem saistīto 2015. gada rezultātu atjaunināšanas izstrādi un ar zālājiem saistīto izmaiņu 1. rezultātus. Statusa slāņu telpiskā izšķirtspēja tiks palielināta uz 10 m x 10 m saskaņā ar citām daļām.
Daļa 4 Ūdenstilpes un mitrums Šī daļa ietver “plūstošā arhīva” tipa izstrādi 2015. gada ūdenstilpju un mitruma pamata rezultātu atjaunināšanai. Atjauninājuma tips ir atšķirīgs salīdzinājumā ar citām daļām, jo ar ūdenstilpes un mitruma (Water and Wetness – WAW) rezultātiem pamatā tiek kartēts ūdenstilpju un mitruma apstākļu biežums 7 gadu ilgā periodā (ar 4 sezonāliem novērojumiem gadā). Saskaņā ar citām daļām 2018. atsauces gada ūdenstilpju un mitruma rezultātu atjaunināšana pāriet uz 10 m x 10 m telpisko izšķirtspēju attiecībā uz WAW rezultātiem.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2018/S 183-413243 Labojums 22/09/2018 00:00
2018/S 135-307138 Paziņojums par līgumu 17/07/2018 00:00