Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pētījumi cilvēku tirdzniecības jomā - 1., 2. un 3. daļa
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publicēšanas datums TED:
06/10/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
16/11/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Pētījumi cilvēku tirdzniecības jomā - 1., 2. un 3. daļa
Pētījumu mērķis ir:— sistemātiski pārskatīt valsts un starpvalstu cietušo nosūtīšanas mehānismus visās ES dalībvalstīs,— aprēķināt cilvēku tirdzniecības radītās ekonomiskās, sociālās izmaksas un cilvēciskos zaudējumus ES, nevis visā pasaulē,— izpētīt, kāda ietekme ir ES pieejai cilvēku tirdzniecības seksuālas izmantošanas nolūkā apkarošanai, un veicināt dalīšanos ar labās prakses piemēriem ES dalībvalstu vidū.Komisija ir identificējusi šos pētījumus kā dažas no 2017. gada ziņojuma prioritārajām darbībām, lai atbalstītu dalībvalstu, ieinteresēto personu un Eiropas Komisijas darbību šajā jomā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Publiskais līgums
Dalības nosacījumi
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Pētījums “Dalībvalstu iekšējo un starpvalstu cietušo nosūtīšanas mehānismu darbības pārskatīšana”
Šā pētījuma uzdevumi ir:— sniegt pārskatu par situāciju visās ES dalībvalstīs attiecībā uz valsts un attiecīgajos gadījumos arī starpvalstu cietušo nosūtīšanas mehānismu darbību,— sniegt valsts un starpvalstu cietušo nosūtīšanas mehānismu labo praksi, modeļus un piemērus,— sniegt konkrētus ieteikumus attiecībā uz valsts un starpvalstu cietušo nosūtīšanas mehānismu darbības uzlabošanu cietušo interesēs ar nolūku palīdzēt dalībvalstīm īstenot Direktīvu 2011/36/ES un konsultēt Eiropas Komisiju.
Daļa 2
Pētījums “Cilvēku tirdzniecības radītās ekonomiskās, sociālās izmaksas un cilvēciskie zaudējumi”
Šā pētījuma uzdevumi ir:— nodrošināt plašu literatūras pārskatu par cilvēku tirdzniecības radītajām ekonomiskajām, sociālajām izmaksām un cilvēciskajiem zaudējumiem, ņemot vērā informāciju un metodikas, ja tās ir pieejamas ES dalībvalstīs. Šajā pārskatā jāiekļauj attiecīgie aprēķini, kas izteikti euro valūtā,— rezultātā veikt pieejamo modeļu un metodiku kritisko analīzi un sniegt ieteikumus par to, kādas metodes varētu izmantot ES,— ņemt vērā pieejamo literatūru un, konkrētāk, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta pasūtīto pētījumu “Pētījums par metodiskajām iespējām un ekonomisko analīzi attiecībā uz ar dzimumu saistītas vardarbības radītajām izmaksām Eiropas Savienībā” un Apvienoto Nāciju Organizācijas Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja informatīvo dokumentu “Ievads cilvēku tirdzniecības jautājumā: neaizsargātība, ietekme un rīcība (2008)”,— koncentrēties uz cilvēku tirdzniecību, nevis uz vardarbību vispār vai tikai uz vardarbību pret sievietēm. Tomēr pētījuma pieejai jābūt vērstai uz konkrētiem dzimumiem un jānodrošina, ka analīzes daļā dzimumi tiek integrēti,— jāuzskata cilvēku tirdzniecība par smagu noziegumu un par vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Attiecīgi jāattiecas arī pret visa veida izmantošanu cilvēku tirdzniecības kontekstā.
Daļa 3
Pētījums “ES pieejas ietekme cilvēku tirdzniecības seksuālas izmantošanas nolūkā apkarošanas jomā”
Šā pētījuma uzdevumi ir:— sniegt padziļinātu kritisko juridisko analīzi par to, kā cilvēku tirdzniecība seksuālas izmantošanas nolūkā tiek risināta ES juridiskajos instrumentos,— kritiski un līdzsvaroti novērtēt, kā cilvēku tirdzniecība seksuālas izmantošanas nolūkā tiek risināta ES politiskajā sistēmā, izpētot dažādu ES iestāžu un aģentūru pieņemtos instrumentus,— kritiski un līdzsvaroti analizēt veidu un apmēru, kādā ES tiesiskais un politiskais regulējums ietekmē valstu politiku un praksi,— kritiski un līdzsvaroti analizēt ES tiesiskā un politiskā regulējuma spēcīgās un vājās puses attiecībā uz seksuālās izmantošanas risināšanu,— ņemt vērā secinājumus no pētījuma par cilvēku tirdzniecības dzimumu aspektā, no pētījuma par visaptverošu politikas pārskatu attiecībā uz Eiropas Komisijas finansētiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomas projektiem un lietotāju ziņojumiem.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2018/S 193-435447
Paziņojums par līgumu
06/10/2018 00:00