Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pamatnolīgums par pakalpojumiem analīzes, novērtēšanas un politikas izstrādes jo...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
04/04/2012
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
22/05/2012
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Pamatnolīgums par pakalpojumiem analīzes, novērtēšanas un politikas izstrādes jomā saistībā ar vieglo transportlīdzekļu ietekmi uz klimatu.
Regulā (EK) Nr. 443/2009 (CO2 no automobiļiem) ir noteikts īstermiņa mērķis – 130 g CO2/km –, kas līdz 2015. gadam jāsasniedz vieglo transportlīdzekļu ražotājiem, sākot pakāpenisku īstenošanu no 2012. gada. 2020. gadam ir noteikts ilgtermiņa mērķis – 95 g CO2/km. Regulā (ES) Nr. 510/2011 (CO2 no vieglajiem kravas automobiļiem) ir noteikts mērķis – 175 g CO2/km –, kas līdz 2017. gadam jāsasniedz vieglo automobiļu ražotājiem. 2020. gadam ir noteikts ilgtermiņa mērķis – 147 g CO2/km.Lai ieviestu vairākus šo regulu elementus, ir pieņemti vairāki turpmāki īstenošanas pasākumi.Regulas (EK) Nr. 443/2009 13. panta 5. punktā ir noteikts, ka konkrētie emisiju mērķi un atkāpes attiecībā uz maza apjoma un specifisku modeļu ražotājiem ir jāpārskata, lai noteiktu:— kārtību, ar kuru līdz 2020. gadam izmaksu ziņā efektīvi sasniegtu 95 g CO2/km ilgtermiņa mērķi,— šā mērķa īstenošanas aspektus, tostarp maksu par pārsniegtajām emisijām.Paralēli tam Regulas (ES) Nr. 510/2011 13. panta 1. punktā ir noteiktas līdzīgas prasības, kā arī nepieciešamība apstiprināt mērķa sasniedzamību.Komisija šobrīd pārskata Regulu (EK) Nr. 443/2009 (CO2 no automobiļiem) un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (CO2 no vieglajiem kravas automobiļiem), kas būtu jāpabeidz līdz 2012. gada beigām. Iespējams, būs nepieciešams ad hoc atbalsts saistībā ar pieņemšanas procedūru Eiropas Parlamentā un Padomē. Iespējams, būs nepieciešams papildu atbalsts saistībā ar īstenošanas vai pārraudzības pasākumiem, kas ir nepieciešami vai varētu būt nepieciešami. Varētu rasties arī prasības saistībā ar turpmāku politikas izstrādi. Piemēram, tās varētu ietvert turpmāku tiesību aktu pārskatīšanu, nepieciešamību risināt jautājumus par iespējamu mijiedarbību starp vieglo kravas automobiļu tiesību aktiem un turpmāko stratēģiju saistībā ar smagajiem kravas transportlīdzekļiem vai iespējamu turpmāko rīcību saistībā ar divu vai četru riteņu mehāniskajiem transportlīdzekļiem.Paredzams, ka šī tiesību aktu un politiku struktūra tiks regulāri pārskatīta, lai tiktu ņemta vērā jaunākā zinātniskā informācija. Turklāt ES politikas ir pastāvīgi jānovērtē, lai izvērtētu to efektivitāti un pareizu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz ES mērķu sasniegšanu klimata pārmaiņu jomā. Veiksmīgajiem pretendentiem būs jānodrošina pakalpojumi saistībā ar:1) analītisku atbalstu attiecībā uz transportlīdzekļu emisiju ietekmi uz klimatu, kā arī saistībā ar enerģijas dzīves ciklu, galvenokārt attiecībā uz CO2;2) konkrētu aspektu analīzi attiecībā uz pašreizējiem ES ceļu transportlīdzekļu CO2 tiesību aktiem un to īstenošanas pasākumiem, kā arī tādu aspektu analīzi, kas varētu mainīties; 3) tehnoloģijām, izmaksām, ieguvumiem, rentabilitāti, piegādes ierobežojumiem, uzcenojumiem, citiem ekonomiskās ietekmes un tādu pasākumu ietekmes aspektiem, kas paredzēti, lai samazinātu transportlīdzekļu emisiju ietekmi uz klimatu;4) pārskatu par notikušajām pārmaiņām transportlīdzekļu tirgū attiecībā uz izmaiņām transportlīdzekļu segmentos, piegādāto aprīkojumu, cenu, tehniskajiem aspektiem, ražotāju piedāvājumu, patērētāju izvēli, ietekmi uz klimatu ietekmējošām emisijām; 5) analīzi un novērtējumu attiecībā uz iespējamām turpmākajām izmaiņām tehniskajos aspektos, tirgus tendencēs, izmaiņām patērētāju pieprasījumā un ražotāju piedāvājumā; 6) atbalstu politikas izstrādei attiecībā uz transportlīdzekļu emisijām un energomarķējumu pārdošanas vietās un attiecīgo ES tiesību aktu īstenošanu;7) konsultācijām par jautājumiem, kas saistīti ar tradicionālo gaisa piesārņotāju emisijām no transportlīdzekļiem un to mijiedarbību ar klimatu ietekmējošām emisijām;8) tehniskajām un juridiskajām konsultācijām par...
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
04/04/2012 00:00
N/P
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2012/S 66-106926 Paziņojums par līgumu 04/04/2012 00:00