Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Please note that an updated Annex 4 version 002 (financial offer) has been uploaded.
Virsraksts:
Pamatnolīgumi par galvenokārt intra-muros ekspertu palīdzības sniegšanu Copernic...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Environment Agency (EEA)
Publicēšanas datums TED:
31/10/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
03/12/2018
Statuss:
Slēgts
Informācija
EEA/DIS/R0/18/013
Pamatnolīgumi par galvenokārt intra-muros ekspertu palīdzības sniegšanu Copernicus zemes novērošanas pakalpojumu (Copernicus Land Monitoring Service - CLMS) un Copernicus pakalpojumu in situ koordinācijas ieviešanā
Šī uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir noslēgt pakalpojumu pamatnolīgumus ar uzņēmējiem par galvenokārt intra-muros (EVA telpās) un ierobežotā apjomā extra-muros (darbuzņēmēja telpās vai citur) konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, lai atbalstītu Copernicus zemes novērošanas pakalpojumu (CLMS) un Copernicus pakalpojumu in situ koordinācijas ieviešanu. Intra-muros ekspertiem ik dienu jāsadarbojas ar EVA Copernicus komandu dažādās jomās, veicot galvenokārt šādus uzdevumus:— konkursu izsludināšanas atbalsta koncepciju izstrāde,— atbalsts ražošanas līgumu pārvaldībai,— nodevumu kvalitātes izvērtējums.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Pamatnolīgums
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Dalības nosacījumi
Kā norādīts konkursa specifikāciju 2.2.1. un 2.2.2.1. iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
31/10/2018 00:00
N/P
N/P
03/12/2018 10:00
03/12/2018 14:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Zemes novērošana attiecībā uz zemes virsmu / zemes izmantošanu un ģeotelpiskajām metodēm un paņēmieniem EVA meklē konsultantus zemes novērošanas jomā attiecībā uz zemes virsmu / zemes izmantošanu un ģeotelpiskajām metodēm un paņēmieniem.Ilustratīvie uzdevumi:— noteikt minimālo QA/QC pieeju, kas pretendentiem jānodrošina attiecībā uz CLMS produktu kvalitātes nodrošināšanu, tostarp paraugu ņemšanas plānu un aprēķināmos rādītājus,— noteikt neatkarīgu validācijas pieeju CLMS produktiem, ņemot vērā datu būtību, kā arī visas specifikācijas,— izstrādāt kvalitātes paraugus.
Daļa 2 Atsauces dati EVA meklē konsultantus atsauces datu jomā.Ilustratīvie uzdevumi:— sniegt atbalstu Copernicus komandai atsauces datu projektu vadīšanā (piemēram, EU-DEM, EU-hydro), ņemot vērā Copernicus programmas līmeņa Digitālu augstuma modeļu (DEM) risinājumu, ko pašlaik sagatavo EKA, un dalībvalstīs pieejamos DEM, vienlaikus nodrošinot pilnīgu pārklājumu, saskaņotas specifikācijas un Copernicus datu un informācijas politiku,— palīdzēt Copernicus komandai izprast un novērtēt noteiktu vajadzību pēc atsauces datiem kā Copernicus galvenajos pakalpojumos un ņemot vērā īpašo prasību apvienošanas potenciālu kopējā dažādu pakalpojumu prasībā,— sniegt atbalstu Copernicus komandai, tādu parauga lietojuma gadījumu īstenošanā, kuru pamatā ir ģeotelpiskā analīze, atlasot atsauces datus kopā ar Copernicus pakalpojumu produktiem.
Daļa 3 Komunikācija un izpratnes veicināšana EVA meklē konsultantus komunikācijas un izpratnes veicināšanas jomā.Ilustratīvie intra-muros uzdevumi:— koordinēt EVA telpās un ārpus EVA notiekošos ar Copernicus saistītos pasākumus,— izstrādāt un izveidot saturu iekšējiem un ārējiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp internetā (tīmekļa vietnes un sociālo mediju kanālus), video, presē un e-pastā,— izveidot scenārijus īsiem (5–10 minūšu) videoklipiem, kas prezentē/reklamē jaunus produktus vai CLMS produktu jaunās funkcijas un/vai izskaidro izmantošanas jomas,— uzturēt noteiktus sociālo mediju kanālus,— uzturēt CLMS ieinteresēto pušu datubāzi,— izstrādāt priekšlikumus precēm, koordinēt to ražošanu un izplatīšanu.Ilustratīvie extra-muros uzdevumi:— nodrošināt tiešsaistes palīdzības dienestu pakalpojumus (aptverot visu CLMS produktu portfeli) no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot Dānijas un ES svētku dienas, plkst. 09: 00–17: 00 pēc Centrāleiropas laika, tikai angļu valodā,— organizēt un veikt tiešsaistes apmācības/seminārus par noteiktiem CLMS produktiem,— sagatavot un izplatīt CLMS ziņas portālam,— uzturēt atjauninātas elektroniskās produktu faktu lapas (1–2 lappuses); uzdevums ietver produktu faktu lapu izveidi un atjaunināšanu, tiklīdz jauni produkti tiek izveidoti vai atjaunināti,— sistemātisku attiecīgo Copernicus zemes izmantošanas gadījumu meklēšanu, sadarbību ar iesaistītajām iestādēm un privātpersonām, analizējot savāktos izmantošanas gadījumus un reģistrējot izmantošanas gadījumu datubāzi.
Daļa 4 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas un lielo datu apstrāde EVA meklē konsultantus ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS), ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju (geo-IT) un lielo datu apstrādes jomā.Ilustratīvie uzdevumi:— ievietot ģeotelpisko datu kopas izplatīšanai paredzētajos produktos (saskaņošana, formāti, prognozes, telpiskā izšķirtspēja u.c.),— veikt nepieciešamos esošo Copernicus produktu atjauninājumus,— uzturēt Copernicus zemes produktu katalogu, nodrošinot Copernicus zemes datu kopu metadatu atbilstību INSPIRE,— uzturēt ļoti augstas izšķirtspējas (VHR) un augstas izšķirtspējas (HR) attēlu datu kopas,— publicēt Copernicus WMS pakalpojumus ArcGIS serverī un uzturēt tīmekļa kartes ArcGIS tiešsaistē,— uzturēt karšu saturu Copernicus zemes portālā,— optimizēt CLMS portāla darbību,— nodrošināt operatīvo pieejamību galalietotājiem un sadarbspēju starp atlasītajām (galvenajām) platformām, operētājsistēmām un pārlūkprogrammām,— palīdzēt Copernicus komandai ĢIS un geo-IT uzdevumu izpildē,— uzturēt dokumentāciju, kas aptver visus ieviestos datu apstrādes posmus, procesus un procedūras,— Copernicus zemes uzraudzības komandas vārdā strādāt ar DIAS iniciatīvām,— atbalstīt Copernicus komandu CLMS datu un produktu sagatavošanā integrācijai DIAS,— atbalstīt Copernicus komandu, nosakot piemērotu stratēģiju, kā pozicionēt un pielāgot CLMS portfeli saistībā ar vairākām mākoņdatošanas pamatā esošo lielo datu pakalpojumu iniciatīvām Eiropā un jo īpaši attiecībā uz zemes novērošanu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2018/S 212-483700 Labojums 03/11/2018 00:00
2018/S 210-479162 Paziņojums par līgumu 31/10/2018 00:00