Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atbalsts fluorētu siltumnīcefekta gāzu politikas jomā (4 daļas)
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicēšanas datums TED:
29/12/2018
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
25/02/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Atbalsts fluorētu siltumnīcefekta gāzu politikas jomā (4 daļas)
Lai veiksmīgi īstenotu Regulu (ES) Nr. 517/2014, ir jānoslēdz līgums par turpmāko īstenošanas atbalstu (2. daļa). Turklāt starptautiskajās sarunās ir nepieciešama tehniska informācija un sabiedrība ir jāinformē par mūsu politiku (1. daļa). Samazināšana ir jāievieš pakāpeniski, un ir rūpīgi jānovēro tās ietekme uz tirgu (3. daļa). Lai īstenotu regulas 21. panta 2. punkta un 21. panta 4. punktu, kas pieprasa ziņojumus par fluorogļūdeņražu (HFC) pieejamību un SF6 lietošanas alternatīvām sadales iekārtās, kā arī alternatīvām, ar kurām varētu aizstāt HFC dalītās gaisa kondicionēšanas sistēmās, ir jāīsteno 4. daļa.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Fluorēto siltumnīcefekta gāzu/ozona slāni noārdošo vielu starptautiskās problēmas un izplatīšana Šīs daļas vispārīgie mērķi ir nodrošināt pietiekamu tehnisko atbalstu sarunām starptautiskajās sanāksmēs saskaņā ar Monreālas protokolu un atbalstīt CLIMA DĢ sabiedrības informēšanas darbības, jo īpaši par zemām globālās sasilšanas potenciāla (GWP) alternatīvām, kā arī par politiskajām iespējām un scenārijiem, tostarp starptautiskajā līmenī.
Daļa 2 Atbalsts iekšējā tirgū Vispārējais mērķis ir palīdzēt CLIMA DĢ īstenot (jauno) fluorēto siltumnīcefekta gāzu un ozona slāņa aizsardzības politikas. Šā konkursa konkrētie mērķi ir iegūt turpmāk minēto:— atbalstu fluorēto siltumnīcefekta gāzes regulas īstenošanai iekšējā tirgū, jo īpaši attiecībā uz HFC reģistru, ziņošanu, kvotām, palīdzības dienestu uzņēmumiem un noteikumu ievērošanas jautājumiem,— atbalstu attiecībā uz atkāpju pieprasījumu analīzi saskaņā ar Ozona regulu.
Daļa 3 HFC cenas un pakāpeniskās samazināšanas uzraudzība Vispārējais mērķis ir analizēt tirgus un ekonomiskos aspektus attiecībā uz HFC un alternatīvu tehnoloģiju pieprasījumu un piedāvājumu CLIMA DĢ iekšējai lietošanai, kas atbalsta Regulas (ES) Nr. 517/2014 ietekmes novērošanu.Šā līguma konkrētie mērķi ir:— novērot un analizēt tirgus un cenu attīstību globālajā un ES tirgū attiecībā uz HFC,— novērtēt kvotu sistēmas darbību un ietekmi,— analizēt pakāpeniskās samazināšanas ietekmi uz inovācijām attiecīgajās nozarēs,— novērtēt nelikumīgās tirdzniecības apmērus, lai, ja iespējams, apzinātu neatbilstīgos uzņēmumus.
Daļa 4 Ziņojumi par SF6 un dalītajām gaisa kondicionēšanas sistēmām Vispārējais mērķis ir vākt, tostarp caur ES mēroga aptaujām un apspriedēm ar ieinteresētajām personām, un analizēt atbilstošo informāciju, lai palīdzētu Komisijai izdot novērtējuma ziņojumus par sadales iekārtām un dalītajām gaisa kondicionēšanas sistēmām, kas minētas iepriekš. Turklāt konsultantu darba rezultātā jāizstrādā ieteikumi par turpmākas ES politikas attīstību šajās jomās.Šā konkursa konkrētie mērķi ir:izstrādāt pārskatu par attiecīgajām esošajām alternatīvām un pastāvīgajām pētniecības un izstrādes darbībām šajās nozarēs Eiropas Savienībā;novērtēt ES tirgus potenciālu esošajām alternatīvām saskaņā ar 4 kritērijiem – rentabilitāte, tehniskā iespējamība, energoefektivitāte un uzticamība;izstrādāt ieteikumus attiecībā uz turpmāku ES politikas attīstību šajās jomās.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2018/S 250-576682 Paziņojums par līgumu 29/12/2018 00:00