Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Tender specifications in English available as of 1/03/2019
Virsraksts:
Biroja piederumu, papīra, kā arī datoru un drukāšanas palīgmateriālu piegāde, ka...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicēšanas datums TED:
30/01/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
25/03/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
OIB/2019/OP/0006
Biroja piederumu, papīra, kā arī datoru un drukāšanas palīgmateriālu piegāde, kas veikta ilgtspējīgā veidā
Šī konkursa mērķis ir izstrādāt līgumu par šādiem pakalpojumiem: biroja piederumu, papīra, kā arī datoru un drukāšanas palīgmateriālu piegāde, kas veikta ilgtspējīgā veidā.
Piegādes
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Pamatnolīgums
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Cena
Dalības nosacījumi
pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1) iedaļā “Dalības nosacījumi” un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā “Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts”.Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts godavārda apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Godavārda apliecinājums jāiesniedz kā pilnībā aizpildīta veidlapa, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB! Izraudzītajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina godavārda apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.NB! Grupām, ja tām tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, godavārda apliecinājums, apliecinošie dokumenti un informācija jāiesniedz par katru dalībnieku.
pretendentam jāiesniedz:— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tādas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,— paziņojums par konkrēto gada apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados šā līguma jomā.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāpierāda, ka viņa vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir bijis 5 700 000 EUR,
— pretendentam jāiesniedz pierādījums par 3 tādu līgumu izpildi (katra līguma minimālā summa ir 250 000 EUR), kuri ir tieši saistīti ar šā līguma priekšmetu un kuri izpildīti pēdējos 3 gados; sarakstā jānorāda to vērtības, ilgums, sākuma datums un pilnīga informācija (kontaktpersona, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese) par to publiskajiem un privātajiem saņēmējiem. Šis saraksts jāpievieno apmierinošas izpildes apliecinājumiem, norādot katru saņēmēju,— pretendentam jāiesniedz ISO 9001 sertifikāts vai, ja tas nav iespējams, uzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas rokasgrāmata, kurā norādīta vismaz šāda informācija: kvalitātes sistēmas joma un piemērošanas apjoms; uzņēmuma, darbību, produktu un klientu izklāsts; dokumentēts vadības atzinums par kvalitātes politiku, uzņēmuma cilvēkresursu struktūras organizācijas shēma, procesu un to mijiedarbības apraksts, kā arī īstenotās procedūras.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāiesniedz pierādījums par to, ka katra līguma vērtība ir bijusi vismaz 250 000 EUR.
Posmi
30/01/2019 00:00
25/03/2019 15:00
26/03/2019 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 030-065941
Labojums
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044868
Paziņojums par līgumu
30/01/2019 00:00