Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Mēbeļu piegāde sabiedriskām un ēdināšanas telpām un ar to saistītu pakalpojumu n...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicēšanas datums TED:
30/01/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
03/05/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
OIB.02/PO/2018/058/785
Mēbeļu piegāde sabiedriskām un ēdināšanas telpām un ar to saistītu pakalpojumu nodrošināšana
Šī konkursa mērķis ir izstrādāt līgumu par mēbeļu piegādi sabiedriskām un ēdināšanas telpām un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšanu.
Piegādes
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Pamatnolīgums
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Ekonomiski visizdevīgākais
Dalības nosacījumi
pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1) iedaļā “Dalības nosacījumi” un minēta konkursa specifikāciju I pielikumā “Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts”.Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts godavārda apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Godavārda apliecinājums jāiesniedz kā pilnībā aizpildīta veidlapa, kas publicēta šajā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfmNB! Izraudzītajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina godavārda apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.NB! Grupām, ja tām tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, godavārda apliecinājums, apliecinošie dokumenti un informācija jāiesniedz par katru dalībnieku.
pretendentam jāiesniedz:— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tādas iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz cits dokuments, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,— paziņojums par gada kopējo apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados.
lai pretendents tiktu izraudzīts, viņam jāpierāda, ka viņa vidējais gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados ir bijis 4 800 000 EUR.
Pretendentam jāizpilda šādas prasības:— jāpierāda, ka organizācija ir iekļauta kvalitātes nodrošināšanas sistēmā atbilstoši vismaz ISO 9001 standartam, izpildot 1 no šīm prasībām:—— jāiesniedz ISO 9001 standarta sertifikāta kopija, norādot aptverto jomu un akreditēto struktūru, kurai sertifikāts piešķirts,—— jāiesniedz līdzvērtīga apliecinājuma sertificēta kopija, kas trešās puses revīzijas laikā ir atzīstama par sertifikātu, apstiprinājumu vai atļauju,—— jāiesniedz pretendenta īstenotas kvalitātes vadības sistēmas dokumentācija kopā ar pilnvarotās personas rakstisku un parakstītu (pirms paziņojuma par līgumu publicēšanas) apņemšanos uzņēmuma vārdā uzņemties saistības; šajā dokumentācijā jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:——— kvalitātes politika un kvalitātes mērķi,——— dokumentu sistēma (iekšējo un ārējo dokumentu kontrole, ierakstu pārvaldība, neatbilstību kontrole, novēršanas un labošanas pasākumi un iekšējās revīzijas),——— piemērošanas procesu noteikšana un kartēšana,——— pārbaudes sistēma (iekšējā revīzija u. c.),——— rezultātu analīzes sistēma (pārvaldības, sūdzību, apsekojumu, apmierinātības, rādītāju u. c. pārskatīšana),——— pielāgošanas un uzlabošanas plāns (uzņēmējdarbības plāns, virzienu un pakalpojumu rīcības plāns u. c.).
— jāiesniedz piemēri no pēdējos 3 gados veiktajiem pakalpojumiem, no kuriem 3 piemēri ir par mēbeļu piegādi sabiedriskām telpām, kurās var uzņemt vismaz 50 personas, 1 piemērs ir par mēbeļu piegādi ēdināšanas telpām ar vismaz 60 sēdvietām un 2 piemēri ir par mēbeļu piegādi pašapkalpošanās telpām ar vismaz 250 sēdvietām,— jāiesniedz 2 piemēri par mēbeļu piegādēm (veiktas pēdējo 3 gadu laikā) sabiedriskām un ēdināšanas telpām, kuras katra atrodas dažādās valstīs, ar nosacījumu, ka šīs valstis minētas šī līguma ietvaros apkalpojamo valstu sarakstā un ka tās nav Beniluksa valstis.
Posmi
30/01/2019 00:00
03/05/2019 15:00
06/05/2019 10:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 065-150180
Labojums
02/04/2019 00:00
2019/S 030-065940
Labojums
12/02/2019 00:00
2019/S 021-044867
Paziņojums par līgumu
30/01/2019 00:00