Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Aprīkojuma, ierīču, aparatūras un programmatūras licenču un citu saistīto pakalp...
Līgumslēdzēja iestāde:
Council of the European Union
Publicēšanas datums TED:
22/02/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
05/04/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
UCA 18/059
Aprīkojuma, ierīču, aparatūras un programmatūras licenču un citu saistīto pakalpojumu iegāde Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta video materiālu pēcapstrādes platformas (VPPP) infrastruktūras vajadzībām
Jauno pamatnolīgumu mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta (“Sekretariāts”) video materiālu pēcapstrādes platforma (Video Post-Production Platform – VPPP) tiek uzlabota, uzturēta un modernizēta atbilstoši tehnoloģijas attīstībai apraides jomā un saskaņā ar Sekretariāta darbībām audiovizuālajā jomā, kā arī visu galveno ieinteresēto personu (Eiropadomes / Eiropadomes priekšsēdētāja, Padomes / Padomes prezidentūras, Eurogrupas / Eurogrupas priekšsēdētāja) un plašsaziņas līdzekļu klientu vajadzībām.Uzaicinājums uz konkursu ir sadalīts 2 daļās.Par katru no šīs procedūras daļām līgumslēgšanas tiesības tiks piešķirtas atsevišķi.Par 1. daļu Sekretariāts piešķirs 1 pamatnolīgumu 1 atsevišķam uzņēmējam.Par 2. daļu Sekretariāts piešķirs ne vairāk kā 3 pamatnolīgumus (vairākkārtējs pamatnolīgums ar atkārtotu konkursa izsludināšanu).
Piegādes
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
22/02/2019 00:00
05/04/2019 16:00
12/04/2019 15:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Aprīkojuma, ierīču, aparatūras un programmatūras licenču un citu saistīto pakalpojumu iegāde Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta video materiālu pēcapstrādes platformas (VPPP) infrastruktūras vajadzībām
1. daļa ietver moduļus/produktus/pakalpojumus, kas saistīti ar video materiālu pēcapstrādes platformas (VPPP) un multivides līdzekļu pārvaldības (Media Asset Management – MAM) vides pamatdarbībām. Esošā VPPP ir balstīta uz “Cinegy” multivides līdzekļu pārvaldības (MAM) platformu, un turpmākiem uzlabojumiem, kas tiks veikti šīs iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā(-o) līguma(-u) ietvaros, jābūt saderīgiem ar šo “Cinegy” MAM.VPPP pamatdarbības galvenokārt ietver (saraksts nav pilnīgs):— multivides līdzekļu pārvaldību (MAM platforma – “Cinegy” programmatūra un aparatūra, kādā tā darbojas),— video materiālu tīkla pārvaldību, ietverot pārraudzību, attālinātu piekļuvi un drošību,— tiešraides video signālu un video datņu (programmatūra un aparatūra, kādā tā darbojas, ietverot “Cinegy Capture”, grafikas procesoru (GPU) un video signālu ieguves kartes), tveršanu,— video signālu un datņu rediģēšanu (“Cinegy” darbstacijas un aparatūra, kādā tās darbojas, ietverot video materiālu pēcapstrādes spraudņus),— (attālinātu) video materiālu sagatavošanu – tiešraides video sagatavošanu un augstākās kvalitātes video materiālu pēcapstrādi (ietverot IHSE KVM sistēmu),— video datņu pārkodēšanu un saspiešanu,— video datņu izplatīšanu (FileCatalyst),— video datņu arhivēšanu.Tādējādi šajā daļā ir ietverta visu ar minētajām darbībām saistīto moduļu/produktu/pakalpojumu veidu nodrošināšana (kā arī piegāde, uzstādīšana un integrācija). Tā ietver apraides tīkla ierīces, video materiālu pārraudzību un video materiālu drošības ierīces, aparatūru un programmatūru, kas jāiekļauj esošajā VPPP, it īpaši (bet ne tikai) “Cinegy” produktos un moduļos. 1. daļa ietver aparatūras/programmatūras produktus un pakalpojumus saistībā ar Sekretariāta arhivēšanas un MAM datubāzi, tveršanas stacijas, rediģēšanas stacijas, konvertēšanas stacijas, video tīklus, IHSE KVM risinājumu, video materiālu pārraudzības risinājumu, video datņu pārsūtīšanas risinājumu, kā arī nākotnes prasībām atbilstošus risinājumus, kuri palīdz sekot līdzi video materiālu apstrādes darbplūsmas ātri mainīgajam tirgum.Sīkāku informāciju par 1. daļas moduļiem/produktiem/pakalpojumiem skatīt konkursa specifikācijās, kas attiecas uz 1. daļu un 2. daļu kopā, kā arī atsevišķi uz 1. daļu.
Daļa 2
Moduļi/produkti/pakalpojumi, kas saistīti ar video materiālu pēcapstrādes platformas (VPPP), uz datnēm balstīto darbplūsmu un multivides līdzekļu pārvaldības (MAM) vides darbībām, kas nav pamatdarbības
2. daļa ietver moduļus/produktus/pakalpojumus, kas saistīti ar video materiālu pēcapstrādes platformas (VPPP), uz datnēm balstīto darbplūsmu un multivides līdzekļu pārvaldības (MAM) vides darbībām, kas nav pamatdarbībasVPPP darbības, kas nav pamatdarbības, galvenokārt ietver (saraksts nav pilnīgs):— kvalitātes kontroles ierīces,— pārslēgšanās un augšupkonvertēšanas/lejupkonvertēšanas / ar datņu konvertēšanu citos datu tipos saistītas konvertēšanas (“cross-convert”) ierīces,— signālu un vides pārveidotājus.Nodrošinātās ierīces palīdzēs uzlabot vispārējo uz datnēm balstīto darbplūsmu un video materiālu nodrošināšanas sistēmas. Daudzos gadījumos šie materiāli ir rūpīgi jāiekļauj pārējā VPPP infrastruktūrā. Tādēļ integrācijas efektīvam procesam ar “Cinegy” produktiem, VPPP tīklu un VPPP pamatdarbībām ir augsta prioritāte.2. daļa ietver aparatūras/programmatūras produktus un pakalpojumus saistībā ar nākotnes prasībām atbilstošiem risinājumiem, kuri palīdz sekot līdzi videorediģēšanas (attiecībā uz, piem., atsauces un vairākskatu ekrāniem (“reference and multiview screens”), krāsu korekciju un uzlabošanu, rediģēšanas pultīm) ātri mainīgajam tirgum, datņu pārkodēšanu un datņu formātiem, signālu protokolu konvertētājiem un vārtejām, datņu kvalitātes kontroli un video datņu pielāgošanu Sekretariāta specifikācijām.Sīkāku informāciju par 2. daļas moduļiem/produktiem/pakalpojumiem skatīt konkursa specifikācijās, kas attiecas uz 1. daļu un 2. daļu kopā, kā arī atsevišķi uz 2. daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 038-084398
Paziņojums par līgumu
22/02/2019 00:00