Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atbalsta nodrošināšana transporta nozarei kiberdrošības jomā
Līgumslēdzēja iestāde:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publicēšanas datums TED:
06/03/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
01/04/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
ENISA F-COD-19-T13
Atbalsta nodrošināšana transporta nozarei kiberdrošības jomā
Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA) vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu par katru daļu ar vismaz 2 un ne vairāk kā 5 pakalpojumu sniedzējiem, kas var nodrošināt atbalstu transporta nozarei kiberdošības jomā. Divas galvenās jomas ir: 1. daļa – kiberdrošība jūrniecības nozarē; 2. daļa – kiberdrošība dzelzceļa nozarē.Izraudzītajiem pretendentiem jāspēj pierādīt, ka viņiem ir plaša pieredze un prasmes šajās jomās, jo īpaši attiecībā uz jautājumiem, kas ietverti ENISA gada darba programmā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
Pamatnolīgums
Dalības nosacījumi
Kā norādīts iepirkuma dokumentos
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Kiberdrošība jūrniecības nozarē
Sagaidāms, ka pretendentiem būs zināšanas un ekspertīze šādos jautājumos:1) politikas un regulatīvie jautājumi, kas saistīti ar kritisko infrastruktūru un pakalpojumu noturību, kā arī jūrniecības nozares kiberdrošību valsts, Eiropas un starptautiskajā (piemēram, IMO) līmenī;2) jūras infrastruktūras un pakalpojumu tīkla un informācijas drošība;3) sadarbība ar jūrniecības nozares ieinteresētajām personām/organizācijām, piemēram, ostām (tostarp ostas iestādēm, ostas iekārtām, termināļiem utt.), kuģniecības uzņēmumiem, kuģu satiksmes dienestiem, valstu jūrniecības iestādēm, klasifikācijas sabiedrībām u.c.;4) riska pārvaldības prakse/metodika, noteikumi, standarti, vadlīnijas, labas prakses piemēri jūrniecības nozarei (piemēram, ISPS);5) ICS-SCADA drošības jautājumi, piemēram, OT drošība, IT/OT konverģence utt.;6) būtiskas pakalpojumu (transporta nozares) darbības un drošības prakse un zināšanas par tiesisko regulējumu, piemēram, NIS Direktīvu, VDAR utt.;7) CIIP un/vai jūras drošības labas prakses pamatnostādnes un standarti, piemēram, ENISA labās prakses rokasgrāmatas, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, BIMCO vadlīnijas, NERC CIP standarti, ANSI/ISA 99 utt.;8) tīklu un informācijas drošības jautājumi, piem., interneta un tīmekļa drošība, kriptogrāfija, testēšana, drošības pārvaldība utt.;9) infrastruktūras drošība un noturība un CIIP jautājumi, piemēram, publiskās atslēgas infrastruktūras (Public Key Infrastructures – PKI) un galvenie protokoli, piem. BGP, DNS utt.
Daļa 2
Kiberdrošība dzelzceļa nozarē
Sagaidāms, ka pretendentiem būs zināšanas un ekspertīze šādos jautājumos:1) dzelzceļa nozares ekosistēmas, proti, NIS Direktīvā ietvertie būtisko pakalpojumu sniedzēji (kā aprakstīts II pielikumā) – dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji;2) dzelzceļa drošības jautājumi, piemēram, OT drošība, IT/OT konverģence utt.;3) politikas un regulatīvie jautājumi, kas saistīti ar kritisko infrastruktūru un pakalpojumu noturību, kā arī dzelzceļa nozares kiberdrošību valsts un/vai Eiropas līmenī;4) būtiskas pakalpojumu (transporta nozares) darbības un drošības prakse un zināšanas par tiesisko regulējumu, piemēram, NIS Direktīvu, VDAR, ES mobilitātes pasākumu kopumiem;5) CIIP labas prakses pamatnostādnes un standarti, piemēram, ENISA labās prakses rokasgrāmatas, Shift2Rail darbības, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, direktīvas par dzelzceļa drošību un savstarpēju izmantojamību utt.;6) dzelzceļa infrastruktūras un pakalpojumu tīkla un informācijas drošība;7) politikas un reglamentējošie jautājumi, kas saistīti ar kritisko infrastruktūru un pakalpojumu noturību, kā arī dzelzceļa kiberdrošības politiku valsts un/vai Eiropas līmenī;8) tīklu un informācijas drošības jautājumi, piem., interneta un tīmekļa drošība, kriptogrāfija, testēšana, drošības pārvaldība utt.;9) infrastruktūras drošība un noturība un CIIP jautājumi, piemēram, publiskās atslēgas infrastruktūras (Public Key Infrastructures – PKI) un galvenie protokoli, piem. BGP, DNS u.c.;10) interneta pakalpojumi tīklu un drošības pārvaldības jomā lieliem tīkla pakalpojumu sniedzējiem un interneta apmaiņas punktiem.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 046-104543
Paziņojums par līgumu
06/03/2019 00:00