Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atbalsts attiecībā uz transporta statistiku
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicēšanas datums TED:
12/08/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
23/09/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
ESTAT/E/2019/006
Atbalsts attiecībā uz transporta statistiku
Pakalpojumu sniegšana atbalsta attiecībā uz transporta statistiku nodrošināšanai1. daļa: atbalsts attiecībā uz kravu autopārvadājumu statistiku2. daļa: atbalsts attiecībā uz dzelzceļa transporta statistiku3. daļa: atbalsts attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu statistiku4. daļa: atbalsts attiecībā uz jūras transporta statistiku5. daļa: atbalsts attiecībā uz aviotransporta statistiku6. daļa: atbalsts attiecībā uz reģionālā transporta statistiku7. daļa: atbalsts attiecībā uz Eurostat/ITF/UNECE vispārējās aptaujas ietvaros apkopoto statistiku8. daļa: atbalsts attiecībā uz transporta modālā sadalījuma un intermodālo pārvadājumu rādītāju izstrādi9. daļa: atbalsts attiecībā uz transporta drošības statistiku10. daļa: atbalsts attiecībā uz pasažieru mobilitātes un ceļu satiksmes statistiku
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Publiskais līgums
79330000
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
12/08/2019 00:00
23/09/2019 16:00
25/09/2019 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Atbalsts attiecībā uz kravu autopārvadājumu statistiku Šīs daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat turpmāk ieviest Regulu (EK) Nr. 70/2012 (2012. gada 18. janvāris) par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem (pārstrādāta versija), tostarp sniegt palīdzību datu pārvaldībā, statistikas analīzē un metodikas izstrādē, kvalitātes kontrolē, datu apstiprināšanā un izplatīšanā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds: 325 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 1300 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 2 Atbalsts attiecībā uz dzelzceļa transporta statistiku Šīs daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat ieviest Regulu (EK) Nr. 643/2018 par dzelzceļa transporta statistiku, tostarp sniegt palīdzību datu pārvaldībā, statistikas analīzē un metodikas izstrādē, kvalitātes kontrolē, datu apstiprināšanā un izplatīšanā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs 275 cilvēkdienas gadā, kas ir aptuveni 1100 cilvēkdienas visā maksimālajā līguma darbības laikā (4 gados).
Daļa 3 Atbalsts attiecībā uz iekšzemes ūdensceļu statistiku Šīs daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat ieviest spēkā esošo regulu par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, tostarp sniegt palīdzību datu pārvaldībā, statistikas analīzē un metodikas izstrādē, datu kvalitātes kontrolē, datu apstiprināšanā un izplatīšanā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:190 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 760 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 4 Atbalsts attiecībā uz jūras transporta statistiku Šīs daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat turpmāk ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/42/EK par statistikas pārskatiem attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru (ietverot grozījumus).Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:340 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 1360 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 5 Atbalsts attiecībā uz aviotransporta statistiku Šīs daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat turpmāk ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 437/2003 par statistikas pārskatiem attiecībā uz pasažieru, kravu un pasta gaisa pārvadājumiem (ar turpmākajiem grozījumiem) un sniegt atbalstu neregulatīvu datu vākšanā attiecībā uz šo transporta jomu.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:340 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 1360 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 6 Atbalsts attiecībā uz reģionālā transporta statistiku Šīs daļas mērķis ir sniegt atbalstu Eurostat reģionālajā informācijas (datu un metadatu) pārvaldībā, kas ietver atbalstu datu vākšanā, statistikas analīzē un metodiskajā darbā, kā arī datu apstrādē (apstiprināšanā, apkopošanā utt.) un informācijas par reģionālo transportu detalizētā kvalitātes kontrolē.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:145 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 580 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 7 Atbalsts attiecībā uz Eurostat / ITF / ANO/EEK vispārējās aptaujas ietvaros apkopoto statistiku Šīs daļas mērķis ir nodrošināt atbalstu statistikas veidošanā, pamatojoties uz datiem, kas nodoti Eurostat ar Eurostat/ITF/UNECE vispārējās aptaujas starpniecību.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:150 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 600 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 8 Atbalsts attiecībā uz transporta modālā sadalījuma un intermodālo pārvadājumu rādītāju izstrādi Šīs daļas mērķis ir sniegt atbalstu modālā sadalījuma un intermodālo pārvadājumu rādītāju izstrādē un sagatavošanā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:260 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 1 040 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 9 Atbalsts attiecībā uz transporta drošības statistiku Šīs daļas mērķis ir nodrošināt Eurostat atbalstu transporta drošības statistikas turpmākā ieviešanā, tostarp palīdzību datu pārvaldībā, statistikas analīzē un metodikas izstrādē, kvalitātes kontrolē, datu validēšanā un izplatīšanā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:110 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 440 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (48 mēneši).
Daļa 10 Atbalsts attiecībā uz pasažieru mobilitātes un ceļu satiksmes statistiku Šīs daļas galvenais mērķis ir atbalstīt Eurostat un dalībvalstis ES statistikas izstrādē pasažieru mobilitātes un ceļu satiksmes jomā.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā būs šāds:110 cilvēkdienu gadā, t. i., aptuveni 220 cilvēkdienu maksimālajā līguma darbības laikā (24 mēneši).
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 154-378799 Paziņojums par līgumu 12/08/2019 00:00