Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Vides konti
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicēšanas datums TED:
02/08/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
27/09/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
ESTAT/E/2019/009
Vides konti
Šis uzaicinājums uz konkursu aptver: palīdzību vides kontu aptauju sagatavošanā un datu apstrādē, metodisko atbalstu.Statistikas pakalpojumi, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets, ir sadalīti šādās daļās:1. daļa – atbalsts monetāro vides kontu izstrādei un validācijai;2. daļa – fiziskās vides kontu datu apkopošana un šo kontu izstrāde;3. daļa – modeļu pilnveide un piemērošana izejmateriālu ekvivalenta (Raw Material Equivalent – RME) noteikšanai;4. daļa – atbalsts ūdens resursu statistikas sagatavošanā un ūdens resursu kontu izstrādē;5. daļa – otrreizēju izejvielu un atkritumu uzskaite;6. daļa – aprites ekonomikas ekonomiskie aspekti.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Publiskais līgums
79330000
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
02/08/2019 00:00
N/P
N/P
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1 Atbalsts monetāro vides kontu izstrādei un validācijai Šā uzaicinājuma uz konkursu 1. daļas mērķis ir:— atbalstīt Eurostat datu vākšanas, validācijas, trūkumu aizpildes un aprēķināšanas procesos monetāro vides kontu statistikas jomā,— atbalstīt datu analīzi, kvalitātes novērtēšanu un datu izplatīšanu monetāro vides kontu statistikas jomā,— uzturēt, uzlabot esošos IT rīkus un nodrošināt to darbību, kā arī izstrādāt un īstenot jaunus, efektīvus, visaptverošus un saskaņotus IT rīkus, kas ir saderīgi ar Eurostat IT vidi, lai pildītu aptaujas pa valstīm, pārbaudītu datus pa valstīm un lai validētu, analizētu un izplatītu Eurostat datus,— atbalstīt monetāro vides kontu metodikas izstrādi un jaunu datu kopu izstrādi Eurostat vides ekonomisko kontu jomā.
Daļa 2 Fiziskās vides kontu datu apkopošana un šo kontu izstrāde Šā uzaicinājuma uz konkursu 2. daļas mērķis ir palīdzēt Eurostat datu sagatavošanā un izstrādē fiziskās vides kontu jomā, konkrētāk, attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 691/2011 3 moduļiem.
Daļa 3 Modeļu pilnveide un piemērošana izejmateriālu ekvivalenta (RME) noteikšanai Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir palīdzēt Eurostat šādās jomās:­— pilnveidot, pārskatīt un piemērot Eurostat ES RME modeli un atjaunināt/pārskatīt saistīto dokumentāciju,­— pilnveidot un uzlabot modeļa vienkāršoto versiju (valstu RME rīku), atjaunināt/pārskatīt saistīto dokumentāciju un sniegt atbalstu rīka lietotājiem un valstu statistikas iestādēm, kas darbojas materiālu plūsmas kontu izejmateriālu ekvivalentos (Material flow accounts in raw material equivalents – MFA-RME) aprēķināšanā,­— īstenot, pārbaudīt un turpmāk attīstīt iedalījuma metodi, kas pašlaik tiek izstrādāta Eurostat starpvalstu ielaides un izlaides tabulas (inter-country input-output table – ICIOT) vajadzībām, lai virzītos pārejai uz modeli, kura pamatā ir starpvalstu ielaides un izlaides sistēma,­— ieguldījums uz pieprasījumu balstītu materiālu plūsmas rādītāju aprēķināšanas attīstībā starptautiskā līmenī, jo īpaši globālas ielaides un izlaides un vides datu paplašinājumu datubāzes institucionalizēšanā.
Daļa 4 Atbalsts ūdens resursu statistikas sagatavošanā un ūdens resursu kontu izstrādē Šā uzaicinājuma uz konkursu 4. daļai ir 2 mērķi saistībā ar ūdens resursu statistiku un ūdens resursu kontiem, proti:1) sniegt atbalstu saistībā ar Eurostat ūdens resursu statistikas datu apkopojumu visā izstrādes ciklā. Pretendentam jāsniedz atbalsts datu apkopošanas sagatavošanā, veiksmīgā izpildē un turpmākos pasākumos, kā mērķis ir iegūt augstas kvalitātes datu kopu par Eiropas ūdens resursu statistiku;2) sniegt ieguldījumu metodikas izstrādē un sagatavot/novērtēt juridiskā pamata iespējas, sniegt atbalstu Eurostat sagatavošanā turpmāku ūdens resursu kontu izstrādei.
Daļa 5 Otrreizēju izejvielu un atkritumu uzskaite Šā uzaicinājuma uz konkursu 5. daļas mērķis ir izstrādāt ES mēroga integrētos materiālu plūsmas kontus un atkritumu kontus, ietverot otrreizēju izejvielu plūsmas, kā arī fizisko materiālu līdzekļu kontus. Tie būs vienreizēji aprēķini kā priekšizpēte pirms apsvērt aprēķinu regulāru veikšanu (kas nebūs šī līguma ietvaros).
Daļa 6 Aprites ekonomikas ekonomiskie aspekti Šā uzaicinājuma uz konkursu 6. daļas mērķis ir izstrādāt sistēmu ekonomisko datu apkopošanā par aprites ekonomiku un bioekonomiku, apkopot datus un izklāstīt vispārēju koncepciju, kā arī definēt robežlīniju noteikšanas procesu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2019/S 148-363149 Paziņojums par līgumu 02/08/2019 00:00