Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Jūrniecības datu un informācijas nodrošināšana un piekļuve nekomerciālai izmanto...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Maritime Safety Agency
Publicēšanas datums TED:
18/07/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
21/08/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
EMSA/OP/20/2019
Jūrniecības datu un informācijas nodrošināšana un piekļuve nekomerciālai izmantošanai
Līgumu mērķis ir nodrošināt vēsturisko un jaunāko jūrniecības informāciju un datus nekomerciālai izmantošanai, jo datu apstrāde, datu ieguve un datu analīze ir būtiska, lai Komisija un dalībvalstis varētu veikt nepieciešamos pasākumus savas rīcības uzlabošanai un izvērtēt esošo pasākumu efektivitāti un rentabilitāti.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Viena vai vairākas daļas
Pamatnolīgums
72320000
Dalības nosacījumi
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
18/07/2019 00:00
21/08/2019 16:00
23/08/2019 11:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Kuģu kustība, ostu identifikācija un ar to saistītā kuģu informācija
Šī daļa ietver datus saistībā ar kuģu kustību (iebraukšanu ostās, piestātņu un tranzīta kustību), ostu identifikāciju un kuģu informāciju to kustības laikā, lai iegūtu pamatojošu informāciju par to darbību. Precīzi datu elementi ir katrā modulī (no a) moduļa līdz b) modulim). Ikreiz, kad datu laukam (piem., uzņēmuma SJO, kuģa tipa kods) tiek sniegti tikai kodi, ir nepieciešamas dekodēšanas tabulas, lai saprastu šo datu nozīmi.
Daļa 2
Kuģa dzīves cikls
Šī daļa ietver datus, kas saistīti ar ziņām par kuģi un vēsturiskajām ziņām par kuģi, kuģniecības uzņēmumu informāciju un kuģniecības uzņēmumu vēsturisko informāciju (saistībā ar kuģiem, kuģniecības aktivitātes nelaimes gadījumiem, ostas valsts kontroles apskatēm, degvielas iepildīšanu un remontdarbiem un/vai modernizāciju (ja pieejami), drošības pārbaudēm (ja pieejami), kuģu dzinēju informāciju, kuģu aprīkojumu, jaunbūvēm un nojaukšanu); tā ietver tiešsaistes abonementu lietotājiem Eiropas Jūras drošības aģentūrā (European Maritime Safety Agency – EMSA), sniedzot ātru piekļuvi jaunākajiem datiem un licenci, kas piešķir tiesības vizualizēt kuģu informāciju un kuģu dzinēju informāciju citās EMSA lietotnēs (no a) moduļa līdz g) modulim).
Daļa 3
Kuģu informācija
Šī daļa ietver pielāgotus produktus un piekļuvi ar jūrniecību saistītām lietotnēm, kas sniedz informāciju par kuģu degvielas iepildīšanas darbībām un preču pārvadāšanu pa jūras ceļiem, tostarp naftas kravu pārvadāšanu (no a) moduļa līdz b) modulim).
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 137-336355
Paziņojums par līgumu
18/07/2019 00:00