Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
IT infrastruktūras un darbības pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
Līgumslēdzēja iestāde:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicēšanas datums TED:
15/10/2019
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
10/12/2019
Statuss:
Slēgts
Informācija
AO/018/19
IT infrastruktūras un darbības pārvaldības pakalpojumu nodrošināšana
Šī uzaicinājuma uz konkursu darbības joma ietver IT infrastruktūras un darbības pārvaldības pakalpojumu sniegšanu EUIPO.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Pamatnolīgums
Labākā cenas un kvalitātes attiecība
72000000
ES521
Dalības nosacījumi
ja konkursa grupa paļaujas uz pakalpojumiem, kas jāveic vietās ārpus ES, ir nepieciešami pierādījumi, kas apliecina, ka šīs vietas atbilst prasībām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK, kas stājās spēkā 11.12.2018.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
15/10/2019 00:00
10/12/2019 13:00
12/12/2019 11:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2019/S 199-482541
Paziņojums par līgumu
15/10/2019 00:00