Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pakalpojumu līgums par tehnisko atbalstu ES platformai par cilvēku un lielo plēs...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
10/07/2014
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
04/09/2014
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Pakalpojumu līgums par tehnisko atbalstu ES platformai par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu.
Darbuzņēmējam būs jāveic šādi uzdevumi:A uzdevums – atbalsts platformas darbamAttiecīgu dokumentu un labas prakses piemēru apkopošana:darbuzņēmējs sniegs palīdzību platformas dalībniekiem labas prakses piemēru noteikšanā un vākšanā saistībā ar tādu situāciju nopietnības mazināšanu un/vai novēršanu, kurās lielie plēsēji nonāk konfliktā ar cilvēku interesēm, kā arī cilvēku un lielo plēsēju veiksmīgas līdzāspastāvēšanas gadījumu noteikšanā un vākšanā.Palīdzība saistībā ar platformas komunikācijas plānu:darbuzņēmējs sniegs palīdzību Komisijai un platformas dalībniekiem platformas komunikācijas plāna projekta izstrādē; ar dalībnieku tīkla starpniecību šis plāns tiks nosūtīts galvenajām ieinteresēto personu grupām, kuras veido platformu.Darbuzņēmējs visās ES oficiālajās valodās, izņemot maltiešu un īru valodu, izstrādās un sagatavos 4 lappušu skrejlapas maketu, kurā būs ietverta aktuālā informācija par platformu. Skrejlapu drukāšanu nodrošinās Eiropas Komisija.B uzdevums – platformas resursu centrsPlatformas resursu centrs ir tīmeklī balstīts resursu centrs – tajā nav iekļauti citur jau pieejami resursi, bet tajā ir norādītas saites uz šiem resursiem, papildus tam tajā tiek uzglabāta unikāla informācija vai informācija, kura nekur citur nav pieejama digitālā formātā (uz to attiecas autortiesību ierobežojumi).Darbuzņēmējs atjauninās tīmekļa vietni un pēc tam to uzturēs, izmantojot tikai un vienīgi vietnes izstrādē izmantotās tehnoloģijas (tikai statiskas HTML lapas); tīmekļa vietnē ietverta informācija par lielajiem plēsējiem, un tā izstrādāta kā daļa no Vides ĢD dabai veltītajām tīmekļa lapām.Pakalpojums "Bieži uzdotie jautājumi":darbuzņēmējs uzturēs tīmekļa vietnes sadaļu "Bieži uzdotie jautājumi", kurā tiks apkopoti jautājumi par paraugpraksi un ieteikumi par situācijām, kad lielie plēsēji nonāk konfliktā ar cilvēku interesēm.Periodisks apkārtraksts, kas tiks nosūtīts pa e-pastu:darbuzņēmējs sagatavos ikmēneša biļetenu, kurš tiks nosūtīts platformas dalībniekiem pa e-pastu un kurā būs aprakstīti jaunumi par nesenajiem sasniegumiem platformas iekšējā darbā, kā arī platformas dalībnieku informācijas pieprasījumi un ieguldījums. Šā apkārtraksta elementi var tikt iekļauti tīmekļa vietnes atjauninājumos, kas tiek publicēti 2 reizes mēnesī. Informāciju par biļetenā aplūkotajiem jautājumiem platformas dalībniekiem izplatīs Vides ĢD.C uzdevums – sanāksmesIkgadējas sanāksmes:saistībā ar platformu tiks rīkota 1 ikgadēja sanāksme, kura ilgs 1 dienu un kurai būs šādi 2 mērķi: 1) saistībā ar tematiskajiem uzdevumiem panāktā progresa novērtēšana un dalībnieku aicināšana sniegt atsauksmes; 2) tīklošanas iespējas starp platformas dalībniekiem. Darbuzņēmējam būs jāsagatavo uzaicināto personu saraksts, darba kārtība, sanāksmes dokumenti, kā arī jānodrošina eksperti, kas pieredzējuši diskusijas veicināšanā par situācijām, kad lielie plēsēji nonāk konfliktā ar cilvēku interesēm, un jāsagatavo protokols.Semināri:platformas dalībnieki lems par ne vairāk kā 2 tematisku/reģionālu darbsemināru organizēšanu dalībvalstīs. Darbuzņēmējs sniegs Komisijai un platformas dalībniekiem ar šiem darbsemināriem saistītu palīdzību; viņa pienākumi būs līdzīgi tiem, kādi jāizpilda saistībā ar ikgadējo sanāksmi, t. i., darba kārtības projekta un sanāksmju dokumentu sagatavošana un ekspertu nodrošināšana diskusiju veicināšanai.Komisija nodrošinās ikgadējās sanāksmes norises vietu Briselē. Darbsemināru norises vietas noteiks platformas dalībnieki, un šo norises vietu izmaksas, ja tādas radīsies, segs platformas dalībnieki. Šā līguma ietvaros netiks segtas ar šīm sanāksmēm saistītās ceļošanas vai ēdināšanas izmaksas.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Posmi
10/07/2014
N/P
27/08/2014 16:30
28/08/2014
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2014/S 130-231897 Paziņojums par līgumu 10/07/2014