Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Due to the present situation of confinement related to the Coronavirus pandemic , a public opening of tenders is not possible. The opening will take place on 16/04/2020 at 11:00 hrs as scheduled and the record automatically generated by the system will be sent to all tenderers after the closure of the opening session. For exceptional reasons the deadline of this Call for Tenders has been extended to 14/04/2020 12:00 - the new deadline will be published soon in eNotices.
Virsraksts:
Pamatnolīgums par izvērtēšanas, ietekmes un atbilstības novērtēšanas, politikas ...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Justice and Consumers (JUST)
Publicēšanas datums TED:
04/02/2020
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
14/04/2020
Statuss:
Slēgts
Informācija
JUST/2020/PR/03/001
Pamatnolīgums par izvērtēšanas, ietekmes un atbilstības novērtēšanas, politikas atbalsta un juridiskās analīzes pakalpojumiem
1. daļa – izvērtēšanas, ietekmes novērtējuma un saistītie politikas atbalsta pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās2. daļa – juridiskās analīzes pakalpojumi, ietverot valsts transponēšanas pasākumu atbilstības novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās3. daļa – atbilstības novērtēšanas un juridiskās analīzes pakalpojumi saistībā ar personas datu nosūtīšanu no ES dalībvalstīm uz trešām valstīm
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
Pamatnolīgums
79000000
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
04/02/2020 00:00
14/04/2020 12:00
16/04/2020 11:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
izvērtēšanas, ietekmes novērtējuma un saistītie politikas atbalsta pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās
1. daļas darbības jomā ir šādi uzdevumi:— izvērtēšana,— ietekmes novērtējumi,— citi politikas atbalsta pētījumi.1. daļas uzdevumi var būt saistīti gan ar leģislatīvām, gan neleģislatīvām iniciatīvām (ietverot deleģētos un īstenošanas aktus), kā arī ar izdevumu programmām. Politikas atbalsta pētījumi galvenokārt sniegs perspektīvu ieguldījumu turpmākas politikas izstrādes vajadzībām.
Daļa 2
juridiskās analīzes pakalpojumi, ietverot valsts transponēšanas pasākumu atbilstības novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās
Pamatnolīguma mērķis 2. daļas ietvaros ir attiecīgi sniegt pakalpojumus, lai palīdzētu Tiesiskuma un patērētāju ĢD sasniegt tiesiskos un politikas mērķus; tas ietver šādus pētījumus:— saistībā ar dalībvalstu likumdošanas un administratīvo pasākumu atbilstības ES tiesību aktiem novērtēšanu tiesiskuma un patērētāju politikas jomās (skatīt II.2.1) iedaļu). Minētais ietver valstu pasākumus, ar kuriem transponē direktīvas, jebkādus valstu pasākumus, kas pieņemti saistībā ar regulām tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,— saistībā ar analīzi, kas attiecas uz valstu tiesu veiktu Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu un interpretāciju tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,— saistībā ar pasākumiem, kas pieņemti, lai nodrošinātu, ka valstu pārvaldes, kā arī valstu ombudi un strīdu alternatīvas izšķiršanas iestādes piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus tiesiskuma un patērētāju politikas jomās,— saistībā ar jebkādiem valstu administratīvajiem vai tiesiskajiem pasākumiem, kas pieņemti tiesiskuma un patērētāju politikas jomās un pārklājas ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai papildina tos,— saistībā ar jebkādu juridisko izpēti, kas attiecas uz valstu tiesisko regulējumu, ko piemēro konkrētās tiesiskuma un patērētāju jomās.
Daļa 3
Atbilstības novērtēšanas un juridiskās analīzes pakalpojumi tiesiskuma un patērētāju politikas jomās
Kopumā šīs daļas uzdevumi ietvers atbalstu Tiesiskuma un patērētāju ĢD, analizējot un novērtējot tiesisko regulējumu, institucionālās struktūras un praksi personas datu aizsardzībai trešo valstu grupā, konkrētā trešā valstī vai tās daļā, vai arī starptautiskā/reģionālā organizācijā. Šāda regulējuma novērtējums tiks veikts salīdzinājumā ar ES tiesisko regulējumu. Vērtējums var ietvert valstis, kurām ir atsevišķs datu aizsardzības likums, kā arī valstis ar kompleksu datu aizsardzības regulējumu kopumu (piem., jaunākie nozaru likumi vai vairāki tiesību aktu līmeņi). Var tikt skatīta datu nosūtīšana gan komerciālos, gan tiesībaizsardzības nolūkos. Pētījums var ietvert ar valdības piekļuvi (tiesībaizsardzības / valsts drošības nolūkos) saistīto nosacījumu novērtēšanu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2020/S 062-146893
Labojums
27/03/2020 00:00
2020/S 024-052527
Paziņojums par līgumu
04/02/2020 00:00