Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Tiesību aktu par dizainparaugu aizsardzību Eiropā pārskatīšana.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publicēšanas datums TED:
05/08/2014
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
17/09/2014
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
MARKT/2014/083/D.
Tiesību aktu par dizainparaugu aizsardzību Eiropā pārskatīšana.
Pētījumā tiks pētīts, vai pašreizējais ES dizainparaugu aizsardzības tiesiskais regulējums, proti, Direktīva par dizainparaugu tiesisko aizsardzību (Dizainparaugu direktīva) un Regula par Kopienas dizainparaugiem (Dizainparaugu regula), ir viegli pieejams, iedarbīgs, lietderīgs un mūsdienīgs rīks, kas mudina Eiropas uzņēmumus un dizainerus ieguldīt dizaina veidošanā un inovācijā.Attiecībā uz Dizainparaugu direktīvu pētījumā tiks pētīts, vai reģistrēto dizainparaugu tiesību piešķirtās aizsardzības jēdziena saskaņošana ir sekmējusi iekšējā tirgus darbību attiecībā uz precēm, kas sevī ietver dizainparaugus. Pētījumā tiks arī analizēts, vai Dizainparaugu direktīvas ieviešana dalībvalstīs ir tām radījusi kādas grūtības un vai ir būtiskas problēmas, kas neraugoties uz saskaņotības trūkumu vai tā dēļ joprojām dalībvalstīs atšķiras un negatīvi ietekmē dizainparaugu aizsardzības sistēmu. Pamatojoties uz to, pētījumā tiks pētīts, vai ir vēl vairāk jāsaskaņo valstu tiesību akti.Attiecībā uz Dizainparaugu regulu pētījumā tiks pētīts, cik lielā mērā ir sasniegts šā tiesību akta mērķis – vienotas un lietotājdraudzīgas dizainparaugu aizsardzības sistēmas izveide – un kādu labumu šī sistēma sniedz lietotājiem. Pētījumā tiks arī noteiktas konkrētas problēmas (ja tādas ir), kas varētu pasliktināt sistēmas pieejamību un radīt sarežģījumus tās darbībā.Attiecībā uz Dizainparaugu direktīvu un Dizainparaugu regulu pētījumā tiks izvērtēts, vai pēc vairāk nekā 10 gadiem kopš Eiropas dizainparaugu aizsardzības sistēmas izveides, tā vēl ir aktuāla vai arī tā jāmodernizē un jāpielāgo, ņemot vērā tehnoloģisko progresu vai jaunas klientu vajadzības.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
05/08/2014 00:00
N/P
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2014/S 148-265394 Paziņojums par līgumu 05/08/2014 00:00