Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Tehniskā palīdzība LIFE projektu (rīcības dotācijas un darbības dotācijas) pārra...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
25/04/2012
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
05/06/2012
Statuss:
Slēgts
Informācija
ENV.E.4/SER/2012/0015
Tehniskā palīdzība LIFE projektu (rīcības dotācijas un darbības dotācijas) pārraudzībai, komunikācijas pasākumiem par LIFE programmu un citiem saistītiem pasākumiem.
Darbuzņēmējam jāsniedz palīdzība Komisijai LIFE programmas īstenošanā visos projekta vadības posmos. Citu pasākumu starpā tas ietvers visu to uzsākto projektu (aptuveni 850 projektu) pārraudzību, kurus līdzfinansē LIFE programma visu LIFE regulu ietvaros, atbalstu vides NVO pārraudzībai LIFE+ darbības dotāciju ietvaros un komunikācijas pasākumus. Vienam pilnas slodzes ekspertam jāpārrauga aptuveni 16–20 projekti. Attiecībā uz komunikācijas pasākumiem ir paredzēti 12 cilvēki.Visa sarakste no projektiem jāizvērtē, izmantojot Komisijas sagatavotos standarta veidlapu paraugus. Tas ietver progresa ziņojumus, ziņojumus saistībā ar maksājumu pieprasījumiem par papildu klauzulām. Reizi gadā projekti ir arī jāapseko. Darbuzņēmējam jānodrošina ekspertīze visām 3 programmas daļām. LIFE "Daba" paredzētā ekspertīze jo īpaši ietver zināšanas par dabas aizsardzības pārvaldību, Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu, kā arī dabas aizsardzību vietējā līmenī. LIFE "Vide" paredzētā ekspertīze jo īpaši ietver zināšanas klimata pārmaiņu, ūdens, gaisa, augsnes, pilsētvides, trokšņa, ķīmisko vielu, vides un veselības, atkritumu un dabas resursu, mežu, jauninājumu un stratēģisko pieeju jomā. LIFE "Informācija" paredzētā ekspertīze jo īpaši ietver zināšanas LIFE "Daba", LIFE "Vide" un mežu ugunsgrēku novēršanas jomā. Papildu informācija par LIFE programmu ir pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Būs nepieciešama palīdzība komunikācijas pasākumos, un ekspertīze ir vajadzīga publikāciju, multivides informācijas avotu un pasākumu sagatavošanai un pārvaldībai. Līgums ietvers šādus pasākumus:1. Tehniskā un administratīvā palīdzība uzdevumiem, kas saistīti ar projektu īstenošanas pārraudzību LIFE+ rīcības dotāciju ietvaros;2. Atbalsts vides NVO pārraudzībai LIFE+ darbības dotāciju ietvaros;3. Komunikācijas pasākumi: tehniskā un administratīvā palīdzība saistībā ar ES līmeņa komunikācijas pasākumiem attiecībā uz LIFE+ programmu, tās rīcības dotācijām un NVO darbības dotācijām.Mērķi:papildus 1) punktam: rīcības dotācijas:Komisija vēlas iegūt tehnisko un administratīvo palīdzību uzdevumiem, kas saistīti ar projektu īstenošanu LIFE+ un LIFE III programmu ietvaros. Šā līguma mērķis ir palīdzēt Komisijai šajā darbā. Darbuzņēmējs sniegs palīdzību Komisijai, uzraugot un novērtējot projekta progresu tehniskā un finanšu līmenī, un nodrošinās tā saskaņotību ar esošajām izmaksām. Attiecībās ar Komisiju tie darbosies tikai kā konsultatīva struktūra un nebūs iesaistīti finanšu resursu pārvaldībā. Darbuzņēmējs būs neatkarīgs no projektiem. Kā Komisijas konsultatīvā struktūra tie pārskatīs projektus un sniegs tehniskus un finansiālus novērtējumus par Komisijai iesniegtajiem ziņojumiem, kā arī nodrošinās tehniskus un finansiālus ieteikumus projektiem. Darbuzņēmējs nebūs pilnvarots pieņemt lēmumus Komisijas vārdā.Papildus 2) punktam: darbības dotācijas:šā līguma vispārējais mērķis ir sniegt neatkarīgu, ārēju ekspertīzi, lai palīdzētu Vides ĢD NVO dotāciju saņēmēju pārraudzībā LIFE ietvaros, un novērtējumu par to individuālo un kopējo sniegumu un panākumiem, nodrošinot: — detalizētu pārskatu un novērtējumu par saņēmēju finansiālajiem un tehniskajiem ziņojumiem,— 8 izvēlēto saņēmēju pārraudzības apmeklējumus (revīzijas).NVO pārraudzībai ir šādi mērķi:— sniegt Komisijai informāciju saistībā ar gala ziņojumu apstiprināšanu un gala maksājumu aprēķināšanu,— sniegt Komisijai detalizētu informāciju par izvēlēto saņēmēju atbilstību dotācijas nolīguma noteikumiem, to finanšu, vadības un administratīvo sistēmu kvalitāti, kā arī darba programmas īstenošanai veikto pasākumu kvalitāti,— sniegt Komisijai...
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
25/04/2012
N/P
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2012/S 80-130436 Paziņojums par līgumu 25/04/2012