Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Eiropas instruments MVU resursu efektivitātes pašnovērtēšanai.
Līgumslēdzēja iestāde:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicēšanas datums TED:
30/08/2014
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
06/10/2014
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
EASME/COSME/2014/005.
Eiropas instruments MVU resursu efektivitātes pašnovērtēšanai.
Šā uzaicinājuma uz konkursu mērķis ir tāda pakalpojumu sniedzēja atlase, kurš izstrādās un testēs Eiropas instrumentu MVU resursu efektivitātes pašnovērtēšanai (turpmāk – "instruments") un resursu efektivitātes uzlabošanas pasākumu katalogu (turpmāk – "katalogs"), kas Eiropas MVU dos iespēju palielināt izpratni par savu sniegumu resursu efektivitātes jomā un noteikt iespējamos turpmākos soļus tā uzlabošanai. Konkrētāk, darbuzņēmējs būs atbildīgs par instrumenta un kataloga prototipu izstrādi, nodrošinot iespējas, saturu un komponentus, kas nepieciešami to izveidei un integrēšanai Eiropas Komisijas iekšējā(-o) IT dienesta(-u) izstrādātajā tīmekļa lietojumprogrammā.Instruments kopā ar katalogu iecerēts kā pirmais modulis ceļā uz Eiropas Resursu efektivitātes izcilības centra (COSME 2015) (turpmāk – "centrs") izveidi, un tā turpmāku izstrādi, integrēšanu un pilnveidošanu veiks centrs. Instruments jāizstrādā tā, lai Eiropas visu nozaru, visu lielumu (mazi uzņēmumi, vidēji uzņēmumi, mikrouzņēmumi) un ģeogrāfisko apgabalu MVU nodrošinātu lietotājdraudzīgu metodi sava snieguma resursu efektivitātes jomā novērtēšanai un tādu pasākumu izpētei, kuru īstenošana ļautu to izmaksu ziņā efektīvi uzlabot. Šā pasākuma ietvaros tiks izstrādāts MVU paredzēta Eiropas pašnovērtēšanas instrumenta prototips, pamatojoties uz esošajām, pārbaudītajām metodēm, kas jāpārveido un jāpielāgo ES mēroga kontekstam, kā arī tāda dažādu resursu efektivitātes uzlabošanas pasākumu kataloga prototips, kurā sniegti dati un informācija par šo pasākumu efektivitāti, ietekmi uz konkurētspēju un rentabilitāti. Instrumenta un kataloga prototipos savāktie dati tiks ietverti Eiropas resursu efektivitātes informācijas datubāzē, ko izveidos un izstrādās Eiropas Komisijas iekšējais(-ie) IT dienests(-i). Visbeidzot, instrumenta, kataloga un vispārējās tīmekļa lietojumprogrammas, kurā tie tiks integrēti, testēšanu veiks darbuzņēmējs, iesaistot MVU.Būtiski uzsvērt, ka šā pasākuma darbības joma ietver tikai instrumenta un kataloga prototipu izstrādi un to testēšanu, iesaistot MVU. Tā rezultātā izveidotās lietošanai gatavās un Eiropas Komisijas iekšējā(-o) IT dienesta(-u) izstrādātajā tīmekļa lietojumprogrammā integrētās versijas būs pieejamas un izmantojamas publiski tikai vēlāk, kad tiks izveidots centrs, kurš veiks to turpmāku pilnveidi un papildināšanu ar plašākiem datiem un informāciju.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
30/08/2014 00:00
N/P
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2014/S 166-295687 Paziņojums par līgumu 30/08/2014 00:00