Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas sai...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicēšanas datums TED:
06/04/2020
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
26/05/2020
Statuss:
Slēgts
Informācija
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Epidemioloģiskā ekspertīze atbalsta nodrošināšanai saistībā ar tematiem, kas saistīti ar Regulu (ES) 2016/429 vai Dzīvnieku veselības tiesību aktu
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā, ir paredzēti noteikumi to dzīvnieku slimību profilaksei un kontrolei, ko iespējams pārnēsāt uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. EFSA tika lūgts sniegt atbalstu Eiropas Komisijai ar zinātnisku atzinumu palīdzību, kas veidotu pamatu Regulu 2016/429 atbalstošu grozījumu un īstenošanas aktu sagatavošanai. Šis konkurss ir sadalīts divās daļās.1. daļa: esošās literatūras un citu attiecīgu datu avotu pārskats antimikrobās rezistences (AMR) jomā ar papildus literatūras apskatu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta noteiktām AMR baktērijām2. daļa: sagatavotības, kontroles, izskaušanas un mazināšanas pasākumu novērtēšana, iekļaujot attiecīgās literatūras pārskatu, pieejamos datus un/vai jebkuru citu informācijas avotu par uzskaitītajām slimībām un to iespējamo turpmāko analīzi.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
Pamatnolīgums
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Dalības nosacījumi
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Esošās literatūras un citu attiecīgu datu avotu pārskats antimikrobās rezistences (AMR) jomā ar papildu literatūras apskatu, kurā galvenā uzmanība ir pievērsta noteiktām AMR baktērijām un kura mērķis ir apkopot...
Pamatnolīguma darbības laiks: viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.Budžeta informācija = 1. daļa — 250 000 EUR — šajos budžeta līdzekļos jau ir ietverti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 10 % apmērā un iespējama cenu indeksācija.Pamatnolīgums tiks īstenots, izmantojot konkrētus līgumus
Daļa 2
Sagatavotības, kontroles, izskaušanas un mazināšanas pasākumu novērtēšana, iekļaujot attiecīgās literatūras pārskatu un/vai jebkuru citu informācijas avotu par uzskaitītajām slimībām un to iespējamo turpmāko analīzi
Pamatnolīguma darbības laiks: viens gads + automātiska pagarināšana ne vairāk kā vienu reizi, nepārsniedzot kopējo maksimālo divu secīgu gadu darbības laiku.Budžeta informācija = 2. daļa — 150 000 EUR — šajos budžeta līdzekļos jau ir ietverti izdevumi neparedzētiem gadījumiem 10 % apmērā un iespējama cenu indeksācija.Pamatnolīgums tiks īstenots, izmantojot konkrētus līgumus.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2020/S 090-213676
Labojums
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Paziņojums par līgumu
06/04/2020 00:00